> Tidigare publicerat

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-05-17

OBS!

Trapphusinformation

Föreningsstämman 2024

Publicerat 2024-02-26

Stämman äger rum onsdagen den 8 maj kl 18.00 i Hillsalen.

Reservera datumet i din almanacka!

Klicka på länken för att komma till årsmöteshandlingarna!

Tidigare publicerat

Miljöhuset och kärlen sanerade

Publicerat 2024-04-26
Flyttat 2024-05-05

Dagens sanering av sopkärlen och miljöhuset är avklarad. Nu är det åter fritt fram att slänga hushållssopor och återvinningsfraktioner med en uppmaning att även fortsättningsvis följa bestämmelserna om källsortering.

Ett stort TACK till Erik Bengtsson, Sven-Olof Danielsson och Henry Thor som gjorde en kanoninsats.

Uppgradering av bredbandsnätet

Publicerat 2024-04-25
Flyttat 2024-05-05

Den uppgradering av bredbandsnätet som var planerat till idag - torsdagen den 25 april - har stött på problem och måste flyttas till torsdagen den 2 maj.

Passa på!

Publicerat 2024-04-10
Flyttat 2024-05-05

Nu är årsredovisningen 2023 klar och distribuerad till samtliga hushåll.

Passa nu på och läs igenom publikationen, särskåda siffror och återkom till styrelsen om du vill ha svar på några oklarheter.

Maila frågor till styrelsen. Vi ska efter bästa förmåga svara genom FAQ på hemsidan.

För att kunna besvara frågor om årsredo-visningen på årsmötet så seriöst som möjligt vill styrelsen ha frågorna innan årsmötet.

Vårfixardag 2024

Publicerat 2024-02-26
Flyttat 2024-05-0

Lördagen den 4 maj kl 9-15

Tänkbara arbetsuppgifter

Anmälningsformulär till vårfixardagen!

Onsdagen 20 mars - Sopning

Publicerat 2024-03-20
Flyttades 2024-04-03

Snabbt, noggrant och professionellt
genomförde Park och Trädgårds mannar
sopningsarbetet på P-däcket/carport (även om
inte alla bilar var borta!), våra gårdar och
trottoarerna runt kvarteret.

Även om vi haturligtvis betalar för kalaset kan lite
beröm vara på sin plats!

TACK för väl genomfört arbete!

Otroligt vackert men ändå onödigt!

Publicerat 2024-04-02
Flyttat 2024-04-03
Onsdagen den 2 april snöade det till ordentligt, våra gårdar förvandlades till vackra vinterlandskap. Vackert men onödigt men typiskt april!

Snösvängen kommer lite senare i kväll. Först dyker handskottarna upp i kväll (kl 18.30) och gör rent vid entréer och källargångar. Lite senare framåt natten, med risk för störd nattsömn, kommer snöröjningsmaskinen och plogar upp stråk så att det blir lättare att komma fram. Halkbekämpning/grusning kommer inte att utföras. Tänk på detta att ta det försiktigt om du måste lämna. 

Motioner inför årets stämma

Publicerat 2024-03-19
Flyttat 2024-04-03

Enligt föreningens stadgar har medlemmar möjlighet att före mars månads utgång lämna in motioner.


 1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om. ...
 3. Skriv eventuella frågor i motionen angående det du motionerar om,
 4. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
 5. Namn och lägenhetsnummer

Rapport från sophuset - Ofattbar hantering!

Publicerat 2024-03-24
Flyttat 2024-04-02

I Sverige är varje hushåll enligt lag skyldigt att sortera sina sopor Det innebär att vi måste sortera brännbart avtall från det övriga skräpet och att plast, metall och elektroniska produkter ska lämnas till insamlingsystem.

Styrelsen tycker att det finns alla förutsättningar att sortera de olika fraktionerna i vårt miljöhus.

En del av våra bostadsrättshavare struntar helt enkelt att följa de regler som bostadsrättsföreningen satt upp. Att inte följa reglerna om källsortering kan innebära att föreningen, från och med 1/1 2024, kan få böter och bostadsrättshavare som bryter mor reglerna kan få en varning.

Lördagen den 23/3, upptäcktes ett flagrant beteende då någon slängt diverse skräp i ett av de bruna kärlen, kompostkärlen.

Klicka på länken så ser du vad som slängts i kompostkärlet!

Vi hoppas att du som slängt detta i ett av de bruna kärlen hör av dig till styrelsen!

Värme - fjärrvärme

Publicerat 2024-01-23
Flyttat 2024-02-26

Här kan du ta del av hur mycket fjärrvärme vi gör åt med och vad fjärrvärmen kostar. Du kan även läsa om hur våra termostater fungerar.

Läs mer här!

Vårt miljöhus/sophus!

Publicerat 2023-12-14
Flyttat 2023-12-22

Tömning sker fredag morgon!

För framtiden: Undvik att fylla redan överfulla kärl!

En sån tur...

att det inte ser ut så här varje vecka i vårt miljöhus.

Då hade det varit underdimensionerat i förhållande till vårt behov!

Men varför blir det så här?

Alla fraktioner som Stena har hand om skulle tömts i fredags, men så skedde inte.


Nu var det ju inte så att Stenas tömningsbil bara körde in på gården och ut igen utan att tömma plast, glas etc.

Nej, orsaken var en bil som parkerat framför bommen!

Trots skarpt signalhorn blev det ingen reaktion.

Styelsen kontaktade Stena Recycling redan i måndags  morse och fick beskedet i tisdags em att en parkerad bil hade blockerat vägen.

Kallelse till extrastämma

Publicerat 2023-11-10
Reviderat 2023-12-07
Flyttat 2023-12-22

Styrelsen kallar härmed till extrastämma lördagen den 16 december kl 15.30 i Hillsalen.

På extrastämman kommer vi att behandla styrelsens förslag till nya reviderade stadgar.

Ändringarna genomförs främst beroende på ändringar i bostadsrätt-lagen samt några semantiska ändringar.

På förekommen anledning - 
bli en svårlurad du också -
logga in på svårlurad.se

Publicerat 2023-03-12
Flyttad 2023-12-22

Flera medlemmar i vår bostadsrättsförening har blivit utsatta för försök till bedrägerier. Därför gäller det att vara på sin vakt mot  bedragarna. 

 • Föreningen har inte bytt telefonnummer!
  En av våra medlemmar fick ett SMS om detta!
  Ringer man sedan den "nya" numret kan det bli problem.
 • Om någon ringer på porttelefonen - släpp inte in någon innan du vet vem du släpper in och känner personen ifråga!

Asfaltering på Hill

Publicerat 2023-09-23
Reviderat 2023-09-28
Flyttat 2023-11-27

Så var asfalteringsarbetet över för denna gång och vi hoppas att resultatet ska vara till belåtenhet.

Nu återstår att fylla i skarvarna på garageplan så att inte vatten tränger ned och orsakar skada.

Vi kommer även att förbättra "cigarrerna" utmed våra hyreslokaler.

Entreprenörer är Micke Larsson Kran och Transport och SG Mark& Bygg.

Hissarna

Publicerat 2023-04-07
Flyttat 2023-11-27

Vi har alldeles för många och dyra fakturor från KONE att hantera, vilket sägs bero på otillbörlig hantering av hissarna.

För att få slut på detta vill styrelsen att du i alla händelser kontaktar föreningens jourtelefon för vidare kontakt med KONE.

Om någon sitter fast i hissen larmas KONE omedelbart via larmtelefonen.

Särskild försiktighet skall iakttas vid flyttning.

Kone hissar

Publicerat 2023-11-08
Flyttat 2023-11-27

Styrelsen har begärt att få ett möte med ansvariga på Kone med anledning av de problem vi haft med hissarna sedan installationen.

De ansvariga har mottagit vår begäran om möte positivt och kommer att äga rum i närtid.

Kone kommer dock med början måndagen den 13/11 att skicka hit två tekniker för att kolla över hissarna.

Vårdträdet rensas på sly

Publicerat 2023-05-24
Reviderat 2023-08-05

Som alltid håller Jalle Engelin på 1B ordning på vårt vårdträd på 1:ans gård. I omsorgen ingår även landet runt trädet.

Tack Jalle!

2023-05-29

2023-06-09

2023-08-04

Stämmobeslut våren 2023 - Solceller

Publicerat 2023-10-04
Reviderat 2023-10-22
Flyttat 2023-11-08

Föreningsstämman 2023 gav styrelsen i uppdrag att att ta fram ett underlag till beslut i frågan. Underlaget ska innehålla uppgifter om möjligheter, kostnader, bidrag, fördelar och eventuella nackdelar.

A.MA-konsult presenterade förstudien om solceller och svarade på frågor från medlemmarna.

OBS!
Om någon har några ytterligare frågor med anknytning till förstudien om solceller kan du maila dessa till brfalstromer@gmail.com för vidare befordran till Aqil eller direkt till Aqil,

aqil.mandlawi@amakonsult.seVäxtligheten utmed S Ringgatan

Publicerat 2023-09-13
Flyttat 2023-11-08

Kommunen har, efter påtryckningar från styrelsen, påbörjat arbetet att rensa och klippa ner växtligheten utmed Södra Ringgatan.

Vi hoppas på ett snyggt och bra resultat.

Höstarbete på 4-6-8:ans gård

Nu åker dahliorna in för vinterförvaring för att åter komma i jorden någon gång i vår för att ge blomrik fägring stor del av sommaren  och hösten.

Tack Elisabeth för ditt hantverk med dessa blomster!

Publicerat 2023-10-07
Flyttat 2023-11-08

Nu är planteringen på plats - cementringsgrillen ett minne blott!

Publicerat 2023-10-12
Flyttat 2023-11-08

Styrelsen hoppas att planteringen ska utfalla till allas belåtenhet. 
Tack Elisabeth K och Gerd S för arbetet med planteringen.

Vem ringer på din porttelefon?
Grannsamverkan!

Publicerat 2023-10-22
Flyttat 2023-11-08

På förekommen anledning uppmanar vi alla på Hill att inte öppna och släppa in någon genom ytterdörren utan att förvissa sig om att den uppringande personen ska till dig.

Igår lyckades en person ta sig in i trapphuset för att troligen undersöka om det fanns några olåsta dörrar. 

Efter en stund lyckades personen ta sig ut och iväg. Polisen är underrättad och hade signalementet på personen sedan tidigare.

Medlemsmötet 19 oktober

Publicerat 2023-10-22
Flyttat 2023-11-08

Medlemsmötet samlade 60 personer som representerade sammantaget 44 lägenheter (36%).

A-MA konsult redogjorde för den förstudie om solceller som styrelsen beställt med anledning av ett stämmobeslut på 2023 års föreningsstämma. Se särskild inforuta om solceller!

Efter presentationen redogjorde ordförande Arne Hjelte för föreningens ekonomiska situation, vad som väntar oss framöver, underhållsplaner m.m.

Du kan se presenterat bildspel i sin helhet genom att klicka här

Som avslutning talade Gerd Svenningsson Soko om god ton iförhållandet mellan medlemmar och styrelse med anledning av att styrelsen hanterar en del mail med grova påhopp på styrelsemedlemmar. Det tar för mycket kraft och tid att hantera och förhålla sig till dessa kommentarer, som vi anser vara rena felaktigheter.

Gerd läste upp några utvalda kommentarer/inlägg från mailen.

Hon medgav att det var hennes idé med en grillplats på 1:ans gård,
ett positivt förslag som kritiserades så till den milda grad att cementringen nu används till en plantering.

"Tänk efter" innan du trycker på skickaknappen! Det är lätt att tycka till om saker och ting när man sitter bakom datorn i sin ensamhet.
Då är det bättre att delta i medlemsmöten och lufta sina tankar och idéer.

Kvällen avslutades med att i god stämning avnjuta salladstallrik med god dryck därtill.

Motioner till föreningsstämmorna

Publicerat 2023-10-14
Flyttat 2023-10-22

Länk till behandlade och beslutade motioner!

Mätarbyten - Brunata

OBS! Ändrat datum för mätarbyten på Plangatan 4A - Se reviderat tidsschema!

Publicerat 2023-09-15
Reviderat 2023-09-26
Reviderat 2023-09-27 efter påpekande
Reviderat 2023-09-28
Flyttat 2023-10-22

Arbetet med att byta vattenmätare påbörjades under måndagen den 25/9. Arbetet flöt på som planerat tack vare de boendes förberedelser.

Vi hoppas att det kommer att fungera friktionsfritt tills alla mätare är bytta.

För att undvika missförstånd sker mätarbytet med början på plan 3 och fortsätter neråt. Förhoppningsvis följer Brunata det uppgjorda schemat som de själva tagit fram.

I samband med bytet läses samtliga mätare av och överförs till systemet.

När mätarbytet är avklarat kommer samtliga bostadsrättshavare att få en inloggning till systemet för att kunna läsa av sin förbrukning.


Stämmobeslut våren 2023 - Solceller

Publicerat 2023-10-04
Reviderat 2023-10-20

Föreningsstämman 2023 gav styrelsen i uppdrag att att ta fram ett underlag till beslut i frågan. Underlaget ska innehålla uppgifter om möjligheter, kostnader, bidrag, fördelar och eventuella nackdelar.

På medlemsmötet 19 oktober kommer den av styrelsen anlitade konsulten (A.MA-konsult) att presentera förstudien. Presentation av förstudien är ett första steg i beslutsprocessen.

Om du vill vara förberedd kan Du ta del av förstudien för HSB Brf Alströmer här.

OBS!
Om du har några frågor med anknytning till förstudien om solceller kan du maila dessa till brfalstromer@gmail.com i god tid före medlemsmötet.

Här är en länk till FAQ Solceller!

Medlemsmötet 19 oktober kl 18

Publicerat 2023-10-04
Flyttat 2023-10-20

Välkommen att anmäla dig till medlemsmötet i Hillsalen torsdagen den 19 oktober kl 18.

På agendan:

 • Ekonomin i vårt hjärtas Brf
 • Presentation av förstudie om solceller
 • God ton
 • Övrigt


Föreningen bjuder på en salladstallrik samt något gott att dricka därtill.

Sorgligt är ordet!

Publicerat 2023-10-07
Flyttat 2023-10-10

Enligt mångas mening har vi ett ganska välordnat sop/miljöhus där vi enkelt kan bli av med i stort sett alla fraktioner.

Om man är läskunnig, vilket de flesta är, framgår det av skyltarna var man ska slänga vad.

Det är därför sorgligt när man hittar en plastpåse med matrester, plast, kartong och plåtburkar slängt i det gröna kärlet för hushållssopor.

Som bostadsrättshavare är du skyldig att följa uppsatta regler, vilket även gäller källsorteringen i sop/miljöhuset.

Mätarbyten - Brunata

Publicerat 2023-09-15
Flyttat 2023-09-26

Alla har sedan i måndags fått information både via hemsidan och särskild aviseringslapp, därmed färdiginformerat.

Nästan alla har svarat på vår fråga angående tillträde till lägenheten. I fortsättningen hoppas vi att det går snabbare att få svar. Styrelsen kan alltså inte gå in i lägenheten med huvudnyckel utan medgivande från bostadsrättshavaren.

Måndagen den 25/9 påbörjas arbetet med att byta vattenmätare och radiosändare för elen. Mätarbyten kommer att ske enligt tidsschemat som du hittar nedan. Vi hoppas att det kommer att löpa på friktionsfritt.


Skydd mot råttor

Publicerat 2023-04-27
Reviderat 2023-04-28
Flyttat 2023-09-23

Nisse Andersson på 1A varit behjälplig med att montera hålplåt i sophuset som skydd mot de råttor, som eventuellt kan dyka upp.

Skulle de dyka upp har de nu i alla fall svårt att ta sig in i miljöhuset.

Tack Nisse för din insaats!

Vårfix arbete 12 Gungställningen
Vårfix arbete 13 Gungställningen 3
Vårfix arbete 14 Beskärning
Vårfix arbete 15 Display
Vårfix1
Vårfix arbete 3 Elisabeth K
Vårfix arbete 4 Kristian Kj
Vårfix arbete 5 Jalle
Vårfix arbete 6 Pontus tautering
Vårfix arbete 7 Nilssons
Vårfix arbete 8 Thor
Vårfix arbete 9 Lekhuset
Vårfix arbete 10 Lekhuset
Vårfix arbete 12 Gungställningen 2
Vårfix 2-fikapaus 1
Vårfix 2-fikapaus 2
Vårfix 2-fikapaus 3
Vårfix 2-fikapaus 4
Vårfix arbete 1 Andreas K
Vårfix arbete 2 Nisse A

Vårfixardagen 22/4

Publicerat 2023-04-23
Uppdaterat 2023-04-27
Flyttat 2023-09-23

Fantastiskt resultat och trevligt!

Humöret på topp bland de som anslutit sig till vårfixardagen för gemensamma insatser!

Närmare totalt 60 personer, och kul att så många duktiga ungdomar, dök upp under dagen och gjorde insatser.

Tack Marika K, Christina W och Agneta Hj söm bjöd på hembakat! Tack Ulla K för fudgen och Ewa-Christin S för chokladen.

Tack även till Rolf Hedberg för filmdokumentationen av fixardagen!

Föreningsstämman 2023

Publicerat 2023-05-06
Reviderat 2023-05-22
Flyttat 2023-09-23

Föreningsstämman 2023 genomfördes i närvaro av inte mindre än 70 deltagare, varav 56 röstberättigade. Stämmodeltagarna hälsades välkomna av föreningens ordförande Arne Hjelte, varefter stämmoförhandlingarna kunde påbörjas under ledning av Christina Grapenholm, mångårig ordförande i Alingsås kommunfullmäktige.

Räkenskaper gicks igenom, ansvarsfrihet beviljades och beslut fattades om både pengar, föreningsfunktionärer och motioner.

Lena Hansson avtackades för sin tid i styrelsen och Monika Källman valdes in som ny ordinarie ledamot i styrelsen efter Lena.

Stämman kunde framgångsrikt välja en valberedning fram till stämman 2024: Agne Bodin, Henry Thor och Gun-Britt Björkdahl.

Efter förhandlingarna bjöds på goda landgångar och dryck.

Påkörd stolpe

Publicerat 2023-06-16
Flyttat 2023-09-23

Av någon oförklarlig anledning valde chauffören av den stora kranbilen att backa vid sidan om infarten i stället för att använda utfarten med öppen grind.

Men där stod stolpar som inte upptäcktes i tid utan blev nerkörda.

Kommer inom kort att återställas genom chaufförens försorg.

Grillplats på Hill

Publicerat 2023-08-10
Flyttat 2023-09-23

Under överinseende av föreningens revisorer har styrelsen sammanställt resultatet av enkäten angående grillplats på våra gårdar.

82 medlemmar svarade på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 67%.

71% av dessa svarade JA och 29% svarade NEJ på frågan om man vill ha grillplats på våra gårdar.

Styrelsen har dock beslutat att inte gå vidare med installationen av grillplats. Tanken var att skapa ett trevligt inslag på våra gårdar men mot bakgrund av de skrivelser och personangrepp som kommit styrelsen till del ser vi inte att detta är möjligt under rådande omständigheter.

Uppdraget om grillplats tillsammans med ny uteplats på 3:ansgård kvarstår enligt årsstämman 21:s beslut.


Så här står det i beslutet:

Förslag till att en grillplats anläggs i samband med ny uteplats.

Motionen beviljas. En enklare robust grill uppförs i samverkan med ny uteplats.

58 Ja, 6 NEJ, 4 ANSTÅ 

Asfaltering på Hill

Publicerat 2023-09-07
Flyttat 2023-09-23

Styrelsen har beställt asfalteringsarbeten för att rätta till håligheter av olika slag. Potthål åtgärdas, cigarrer anläggs och sänkor rättas till.

Även asfalteringen vid stora grinden kommer att rättas till. Här kommer betongringen att placeras och fyllas med rik växtlighet.

Asfalteringen kommer att äga rum med början i vecka 38 och fortgå någon dag i vecka 39. 

Ansvarig entreprenör för arbetet: Micke Larssons kran och transport.

TACK för din insats!

Publicerad 2023-09-10
Reviderad 2023-09-11
Flyttat 2023-09-23

Höstfixardagen 9/9 samlade inte mindre än 52 deltagare, som genomförde en fantatisk insats i strålande brittsommarväder.

Förutom värdefulla arbetsinsatser kunde vi umgås och ha det trevligt tillsammans och avnjuta kaffe med hembakade bullar och kakor.

Tack Margareta Ekblom, Lisbeth Tingsén, Christina Wallheden och Agneta Hjelte för hembakt. Tack även till Ulla Karlsson för hemlagad fudge.

Höstfixardagens resultat

Måndagen den 11/9

Idag framför vi ett tack till Eric Bengtsson, Henry Thor och Annika Busk för deras insatser att köra bort höstfixardagens restavfall. 

Nu återstår att lägga de nya plattorna vid piskställen vid 1 D resp 3 D.
Uppdraget att lägga dessa plattor har gått till Magnus Thor.


Vi påminner om inventeringsenkäten
- om du inte redan svarat

Publicerat 2023-08-10
Reviderat 2023-09-01
Flyttat 2023-09-11

Styrelsen har beslutat att genomföra "fyra" enkäter i ett och samma formulär:

 1. Inventering av nyckelbrickor
 2. Inventering av brandvarnare
 3. Inventering av genomförda badrumsrenoveringar
 4. Motionering av ballofixer


Klicka här för att komma till enkäten!

Senast 230904 vill vi att du har svarat! Ett svar per bostadsrätt.


HÖSTFIXARDAGEN 2023

Lördagen den 9 september kl 9-15

Publicerat 2023-09-01
Flyttad 2023-09-10

Nu är det dags att anmäla dig till vår gemensamma höstfixardag som du förhoppningsvis har noterat i din almanacka sedan länge.

Senast onsdagen den 6 september vill vi att du svarat på formuläret. Även om du inte har möjlighet - svara gärna på enkäten.

Ingen kan inte göra allt - men alla kan göra något!

Information om cirkulationsplats

Publicerat 2023-05-11
Flyttat 2023-08-11

Kommunen informerar om byggnationen av den framtida cirkulationsplatsen i korsningen Stationsgatan-Stråhles Allé.

Läs informationen här!


Cykelinventeringen avklarad

Publicerad 2023-05-16

Cykelinventeringen är nu avklarad för denna gång. Ett stort TACK till Andreas, Erik och Gerd i styrelsen för jobbet att lyfta bort onamnade cyklar.

22 bortforslade cyklar har fotograferats, dokumenterats och placerat dem i särskilt utrymme, där de ska förvaras i tre månader.Anmälan till polisen kommer att ske.

Skulle din cykel varit onamnad och förts bort - hör av dig till styrelsen så ordnar vi så att cykeln kommer fram i ljuset igen.

Opinionsundersökning grill

Publicerat 2023-07-17
Flyttat 2027-07-26

Styrelsen har skickat ett mail till samtliga bostadsrättshavare innehållande en länk till ett svarsformulär där styrelsen vill ha din åsikt om grillplatser på våra gårdar.

Missa inte chansen att även lämna en kommentar.

Förtydligande: Med "din gård" avses den gård som entrédörrarna vetter mot. I övrigt finns ett kommentarsfält för allehanda tankar och idéer. Du kan därmed säga din åsikt om flera gårdar. Detta är inte någon beslutsfattande omröstning utan ger en indikation på hur medlemmarna tänker kring grillplats och ett underlag för styrelsens vidare handläggning av grillplatsfrågan.

Här är länken till svarsformuläret om du händelsvis tappat bort mailet.

Senast söndag 23 juli önskar styrelsen att du fyllt i svarsformuläret/ett svar per bostadsrätt.

Ett tack till alla er som redan besvarat enkäten!

Årets antimåskampanj inledd

Publicerat 2023-04-10
Reviderat 2023-04-18
Flyttat 2023-07-16

Andreas Elmeljung har påbörjat montering av fågelpiggar på fläktlådorna.

Arbetet är avslutat och piggarna på plats.

TUBUS reliningsarbete

Publicerat 2023-06-16
Flyttat 2023-07-16

TUBUS håller på med sista insatsen genom att angripa takavloppsrören från taken.

Även takavloppen i golven på Hus H (Plangatan 6AB) återstår att åtgärda.

Idag har TUBUS åtgärdat några avloppsbrunnar i källaren på 1AB som inte hållt riktigt tätt utan skapat viss odör. Med denna insats hoppas vi att det upphör.

Vi framför ett tack till personalen från TUBUS för gott samarbete och även till alla bostadsrättshavare som ställt upp och gjort sina förråd tillgängliga för TUBUS.

Grillplats på 1:ans gård

Publicerat 2023-05-06
Reviderat 2023-05-24
Reviderat 2023-06-16
Flyttat 2023-07-16

Styrelsen har beslutat att anordna en grillplats på 1:ans gård i anslutning till trädgårdsborden.

Styrelsen, hela styrelsen, står fast vid sitt beslut att anordna en grillplats på 1:ans gård av den typ som finns i många av våra naturreservat mitt ute i våra skogar - bland annat vid Hjortmarka uppe vid Tollsjön.

En robust och fast anordning kommer att monteras i en cementring för största brandsäkerhet. Blir detta bra, vilket vi hoppas, kommer vi att "kopiera" konceptet till övriga gårdar.

Styrelsen har varit i kontakt med Räddningstjänsten som inte har något att invända mot detta.

För att öka trivseln och förhoppningsvis skapa större gemenskap vid borden har bord och bänkar renoverats och gjorts fina. Underredena har även fått nya färger, vilket några medlemmar även kommenterat.

Växtlighet runt borden får bli en senare fråga.

Styrelsen har nu med hjälp av några medlemmars ideella insatser skapat bättre förutsättningar att träffas och ta en fika (eller grilla) tillsammans. Nu är det upp till de boende!

Torktumlaren i tvättstugan 2C

Publicerat 2023-06-21
Reviderat 2023-06-27
Flyttat 2023-07-16

Torktumlaren i tvättstugan 2C är nu åter i funktion efter utbytt överhettningsskydd.

TACK för idag! Välkommen i morgon!

Publicerad 2023-05-30
Flyttat 2023-06-02

Tack för dagens arbetsinsats Erik, Henry, Kjell-Åke och Bosse.
Tack även Birgitta A på 2B för förfriskningarna!

Om du också vill hjälpa till och fräscha upp 1:ans gård är du välkommen ut kl 10.

När? I morgon onsdagen den 31/5 kl 10

Vad ska vi göra?

 • Bords- och soffbrädor:
  a. skruva loss plankorna
  b. hyvla och slipa
  c. olja in brädorna
 • Högtryckstvätta markstenarna vid borden
 • Högtryckstvätta och måla underredena

Vår egen "handyman"

Publicerat 2023-05-24
Flyttat 2023-06-02

Vår egen handyman heter Erik Bengtsson på 4B. Han har tagit sig an trädgårdsborden och även växtligheten på 4-6-8:ans gård.

Arbetet med trädgårdsborden började på vårfixardagen då också många ungdomar hjälpte till med brädvändning och slipning.

Erik har efter vårfixardagen fortsatt på egen hand och renoverat borden genom att byta ut en del brädor, slipa och olja in bord och bänkar.

Ett stort tack för ditt fina arbete till mångas glädje!

Dahliorna på plats

Publicerat 2023-05-24
Flyttat 2023-06-02

Efter grovarbetet med jorden på vårfixardagen har nu Elisabet Kaudern på 6B fått knölarna på plats. Nu inväntar vi bara den underbara blomningen.

Tack Elisabet!

TUBUS reliningsarbete

Publicerat 2023-05-22

TUBUS har avslutat sitt reliningsarbete i 1 CD och 3 CD. De gör nu en veckas uppehåll i vårt område för att komma tillbaka vecka 20, vilket innebär måndagen den 15 maj.

Då kommer takavloppsstammarna i 1 AB att åtgärdas.

Några brh kommer att kontaktas för åtkomst av rören i några förråd.

I samband med reliningsarbetet har sprickor i några avloppsrör upptäckts. Dessa kommer att åtgärdas senare. Berörda kommer att få information då toaletter inte kan användas.

Cykelinventering på gång!

Publicerat 2023-04-10
Flyttat 2023-05-16


Alla cyklar kommer att få en informationslapp med information om vad som gäller. Så här ser lappen ut - se ovan!

Alla cyklar som har denna lapp kvar och som inte bytts ut mot ägarnamn söndagen den 14/5 kommer att lyftas bort till särskilt utrymme.

Underhållsspolning av avloppet -
Viktig information!

Publicerad 2023-01-01
Flyttat 2023-04-06

Under mars/april månad kommer samtliga avloppsstammar för lägenheter och lokaler att underhållsspolas för att om möjligt undvika framtida stopp i avloppet.

Du kommer att få utförlig information om när, var och hur det kommer att gå till. Styrelsen har anlitat Alingsås rör- och spolteknik för uppdraget.

När du använt toaletten och ska spola
- använd den vänstra knappen på toaletten,
ej den högra som är lågspolningsknappen!

Vad får man inte spola ner i toaletten?

I toaletten ska bara toalettpapper (ej hushållspapper) och sådant som passerat kroppen hamna, dvs kiss, bajs, blod, snor, kräk...

Exempel på saker som inte får spolas ner i toaletten:

Våtservetter, tops, bindor, tamponger, bomullsrondeller, kondomer, snus, hår, naglar, fimpar, tandtråd och blöjor av olika slag.

SPOLA INTE NER ÖVERBLIVEN MEDICIN! LÄMNA TILL APOTEKET!

Tidiga beslut rörande 2023

Publicerat 2022-12-23
Flyttat 2023-03-31

Redan nu kan du reservera för följande aktiviteter 2023:

 • 2023-04-22 Vårfixardag 
 • 2023-05-04 Föreningsstämma

Anteckna datumen i din almanacka - där är nog tomt för denna dag!

Miljöhuset - sortering

Publicerat 2023-03-26
Flyttat 2023-03-31

<<<< Detta är inte ok.
Frigolit sorteras som plast


För övrigt hittades idag flera osorterade soppåsar i de gröna kärlen. De innehöll pizzakartonger, matrester, plast m.m. 
Det är inte ok!


<<<< Så här ska det inte se ut!

Kartonger skall vikas så plats finns för betydligt fler!

Elförbrukningen

Publicerat 2023-02-17

Så här ser elförbrukningen ut för januari månad 2023 jämfört med januari månad 2022. Bra jobbat!

El- och vattenkostnader från 2023-01-01

Publicerat 2023-02-21
Flyttat 2023-03-17

Styrelsen har beslutat om debitering av följande avgifter för el respektive kall- och varmvatten. Inom parentes tidigare debitering.

Halkvarning

Publicerat 2023-03-09
Reviderat 2023-03-10
Flyttat 2023-03-17

Torsdagseftermiddagen (9/3) överraskade oss alla med ett ordenltigt snöoväder. Så här mycket snö har det inte kommit på många år enligt vår "snöskottare" Skjeltorp. Vid 22-tiden var snöskottningen på Hill klar. Handskottarna dök upp vid 00.30-tiden.

Halkbekämpningen var avklarad vid lunchtid på fredagen.

Våra snöröjare har haft ett kämpigt dygn bakom sig.
Bortforsling av snöhögen på garageplan sker inom kort.

OBS! Halkbekämpningen är avklarad OBS!

Valberedningen informerar...

Publicerat 2023-01-31

Valberedningen söker dig som är intresserad av att ingå i styrelsen för vår förening. Anmäl ditt intresse till valberedningen själv eller låt någon annan nominera dig!

Senast 20 februari vill valberedningen veta om du är intresserad. 
Bry dig inte om Jante!

Kontakta Agne Bodin, 0702-252300, Maria Malmström, 0768-751774 eller Bo Eriksson, 0705-319371.

Garageporten

Publicerat 2023-01-17
Flyttat 2023-02-12

Då har garageporten försetts med ny motor, nya sensorer och nytt kretskort.

Vi får hoppas nu att porten kommer att fungera till belåtenhet.

Sensorerna har också fått ny plats så att det blir svårare att köra på dem.

Information om föreningens försäkring

Publicerat 2023-01-11
Flyttat 2023-02-12

Vårt försäkringsbolag är numer Trygg Hansa då vårt tidigare försäkringsbolag Moderna köpts upp av Trygg Hansa.

Lär mer om våra försäkringar här!

Rapporter från styrelsemöten

Publicerat 2023-01-09
Flyttat 2023-02-12

Vi kommer fortsättningsvis publicerar enkla rapporter från våra styrelsesammanträden så du vet vad som är på gång.

Klicka här för att komma till rapporterna!

Så här mycket vatten gör vi av med

Publicerat 2023-01-11
Flyttat 2023-02-12

År

m3

Förändring

2016

7 658

+ 4%

2017

7 567

- 1%

2018

7 434

- 2%

2019

 7 377

- 1%

2020

7 592

+ 3%

2021

6 787

- 11%

2022

6 253

- 8%

Ekonomirutan

Publicerad 2023-01-01
Flyttat 2023-02-12

Du hittar information om föreningens lån under Ekonomirutan som du hittar om du klickar på Boendeinformation.

Ny typ av påsar för kompost

Publicerat 2022-10-01
Flyttat 2023-02-12

Alingsås kommun går över från plast till papper när det gäller kompostavfall.

Använd plastpåsarna så länge vi har dem.

Nya avfallspåsar i papper kommer att läggas ut i sophuset när lagret av plastpåsar tagit slut.

Kostnader för avfalls-, dagvatten-, vatten- och spillvattenhantering

Publicerat 2022-10-08
Flyttat 2023-02-12

Vad har föreningen för kostnader för rubricerad hantering?

Kolla gärna här!

För övrigt - vad vet du om det vatten som kommunen levererar?

Mjukt vatten = låg dosering
Vattnet som levereras från kommunens vattenverk är
mjukt, varför det räcker det med låg dosering av tvätt- och
diskmedel.
Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader och är
cirka 3,5 ˚dH.

Det mjuka vattnet medför också att salt för avhärdning inte behövs till diskmaskin eller kaffebryggare.

Vattnets pH är cirka 8.

Specialintresserad?

Ny kallmangel installerad

Publicerat 2022-09-15
Flyttat 2023-02-12

Nu är den nya kallmangeln i tvättstugan 2 ABC installerad och klar att använda.

Miljö-/sophuset

Publicerat 2022-08-17
Flyttat 2023-02-12

Styrelsen har på förekommen anledning beslutat ändra öppettiderna.

Miljö-/sophuset är nu tillgängligt mellan kl 06:00-22:00.

Vi ber er även fortsättningsvis att visa hänsyn genom att inte slänga glas för sent på kvällen.

Läs mer om miljö-/sophuset!

Hissarna

Publicerat 2022-08-08

För närvarande fungerar alla hissarna. Vi hoppas att det fortsätter så!

Anmäl till styrelsen - viktigt!!!!

Skulle någon hiss inte fungera som det är tänkt - tveka inte att direkt ringa KONE kundtjänst 0771-500 000. 

Tacksam om vi även får ta emot ett SMS eller samtal på föreningens jourtelefon - 0767-01 04 22.

Skyddsrum på 1CD, 2 ABC
och 3 CD

Publicerad 2022-06-10

För en tid sedan gick styrelsen ut med följande information på hemsida och anslagstavla:

På uppmaning av MSB skall befintliga skyddsrum ses över så att dessa är driftsdugliga.
Vi i föreningen har tre skyddsrum belägna i fastigheterna 1CD, 2ABC och 3CD.
Vi vädjar till er som har förråd i skyddsrummen att inte bevara sådant som egentligen ska till tippen, då det vid behov ska kunna iordningställas på 48 timmar. 

Du som är berörd av denna information och bor på en av dessa adresser:
Har du vidtagit några åtgärder?

Hur mycket fjärrvärme gör vi av med?

Publicerat 2023-01-10

Så här mycket gör vi av med till en kostnad av...

Kolla vidare!

Vad kommer elen att kosta 2023?

Publicerat 2023-01-10
Flyttat 2023-02-12

Vår bostadsrättsförening har tecknat ett fast treårigt elavtal som sträcker sig från 2021-12-01 till 2024-11-30.

Vi betalar 50,79 öre per kWh. Till detta kommer energiskatt (39,2 öre/kWh, +3,2 öre), elöverföringsavgift (21,60 öre/kWh, +7,2 öre) och mätaravgifter (23,50 öre/kWh, +6%).

Den kursiverade texten inom parentes anger prishöjningen från föregående år.

Sammantaget med en administrationskostnad på 6 öre/kWh kommer debitering ske med 141 öre/kwh exkl moms.

Med moms blir det 176,25 öre/kWh.

Dags att renovera

Publicerat 2022-07-19
Flyttat 2023-02-12

Då är det en hel del att tänka på!

Många vill ta itu med sina renoveringsprojekt under ledigheten. Du som äger en bostadsrätt äger en del i bostadsrättsföreningen samt rätten att bo i din lägenhet. Men det betyder inte att du får göra vad som helst, även om friheten är större än för hyresgäster. Vissa åtgärder kräver styrelsens godkännande, så kolla vad som gäller innan du sätter igång.

Läs vidare!

Hjärtlungräddning - HLR
Alla kan rädda livdagen
Reviderat 2022-12-13

När man minst anar det är det viktigt med HLR-kunskap!

Styrelsen bedömer det viktigt att så många som möjligt bereds möjlighet att lära sig HLR.

Vi inbjuder dig därföratt deltaga i en HLR-kurs någon gång efter nyår.

Du anmäler dig genom att klicka på den här länken!

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1