> Andrahandsuthyrning

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-06-22

Andrahandsuthyrning

Publicerat 2022-07-11

Ansökan
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du självständigt använder din lägenhet. Det gäller oavsett om du hyr eller lånar ut den och även om du låser ett av rummen. Du behöver styrelsens tillstånd, vilket söks på en särskild blankett som återfinns på denna länk.

Observera att efter inlämand blankett tas beslut av styrelsen så fort som möjligt.
Styrelsen beslutar om tillstånd endast för tillfällig upplåtelse, maximalt 1 år i taget .Tillståndet gäller endast för den period och den hyresgäst som angivits. Ändras något av detta krävs ett nytt tillstånd. En upplåtelse utan tillstånd eller att hyresgåsten inte sköter sig kan leda till uppsägning från föreningen.

Andrahandsuthyrning kan beviljas vid exempelvis:

- Arbete eller studier på annan ort

- Pröva annat boende

- Militärtjänstgöring

- Provsambo (medges ett år utan förlängning)

Avtal
Upprätta ett skriftligt kontrakt samt en inventarieförteckning när du hyr ut i andrahand eller till inneboende. Annars blir det svårt att bevisa vad som har avtalats om det skulle uppkomma en tvist.

Bostadsrättshavaren fullt ansvar

Du som hyresvärd/bostadsrättsinnehavare har fortfarande fullt ansvar för din bostadsrätt och ett kontrakt anger vad som gäller om hyresgästen inte betalar hyra, orsakar skada på bostaden och liknande.

Försäkringar
Oftast skyddas inte hyresgäst eller inneboende av bostadsrättsinnehavarens hemförsäkring därför skall hyresgäst eller inneboende teckna egna hemförsäkringar. Hyresgästen behöver inte vara skriven på adressen för att få teckna en hemförsäkring.
Skriv in i kontraktet att hyresgästen skall ha en hemförsäkring.

Omfattande ansvar

Som ägare av bostadsrätt har du omfattande ansvar för lägenheten och skador som kan inträffa i den. Därför behöver du en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Observera att bostadsrättstillägget ingår i avgiften och behöver alltså inte lösas separat.

Avgifter
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att att månadsavgiften betalas och för att hyresgästen sköter sig. Bostadsrättsinnehavaren kan bli uppsagd om hyresgästen till exempel stör grannarna.

Det kan därför vara bra att bostadsrättsinnehavaren betalar alla egna utgifter så som avgift till föreningen, abonnemang, el och liknande och att hyresgästen i sin tur betalar en hyra till  bostadsrättsinnehavaren.

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1