Brf Alströmer

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Kalender Våren 2020


Årets föreningsstämma

kommer att genomföras i form av poströstning.
Mer information inom kort såväl på hemsidan som i era brevlådor.


Träffpunkt Hill
inställt resten av våren

Aktuell information

Blomma 6
Blomma 1
Blomma 7
Blomma 2
Blomma 3
Blomma 4
Blomma 5

I det lilla finns det stora!

Upptäck och njut av blommorna i vår närhet!

Dagens aforism

"Följ det levnadssätt,
som gör dig skickad att
uppskatta och förbättra ditt liv.

Men det som efterlämnar svaghet och tomhet för dig,
fly det som man flyr en smittosam sjukdom.!

Ernst von Feuchtersleben

Dr Psykologi

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Trapphusbelysningen

Publicerat 2020-06-02 kl 10:55

De nya armaturerna i trapphusen är nu tack vare Agnes egeninsats på plats och fungerar precis som de ska! Underbart!

Med tanke på frågor om vicevärdskap och ersättning för detta, kan vi glädjande konstatera att Agnes insats är värd 30 000 kr inkl moms.
Tack Agne för detta jobb!

Hill - Oasen mitt i centrum

...om man själv vill!

Kom ut och bjud till!

Alltid viktigt med gemenskap men extra viktigt i dessa tider!

Trivsamt och tryggt!

Alla är välkomna!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2020-03-20
kl 11:00

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Cykel stulen ur cykelförråd 1B

Publicerad 2020-06-01 kl 10:35

En cykel upptäcktes i går stulen från cykelkällaren på 1AB.

Cykeln såg ut så här >>>>>>>>>>


Cykeln har ett mycket stort värde och var låst med två st slanglås, ett i cykelstället i väggen och ramen på cykeln och ett i ramen/bakhjulet.

Stölden är polisanmäld.


När dörren använts är det viktigt att se till att dörren går i lås så att inga obehöriga får tillträde till källaren.


Vidare är det viktigt att styrelsen får information om sådant som gått sönder eller inte fungerar tillfredsställande.

Styrelsen har beställt en översyn av samtliga källardörrar och dörrstängare.

Krav på styrelsen - frågor med anledning av årsredovisningen

Publicerat 2020-05-30 kl 14:15


Två av föreningens medlemmar - Catarina Hemberg och Eva-Christin Stenport - har framfört krav på att alla deras frågeställningar skall skickas till föreningens auktoriserade revisor.

Lagen om ekonomiska föreningar 6 kap, 30-32§§ åberopas.


Anledningen till deras krav är deras uppfattning att styrelsen inte svarar på deras frågor ställda i motioner eller med anledning av årsredovisningen.


Styrelsen har i möjligaste mån och efter bästa förmåga svarat på mail. Motionshäftet har delats ut och av det framgår styrelsens svar och förslag till stämmobeslut. Alla de frågor som finns i "motionerna" får besvaras inför och på extrastämman senare i år då motionerna kommer att behandlas.

Detta räcker inte enligt frågeställarna.


Styrelsen kommer nu, efter krav från ovanstående medlemmar, att vidarebefordra samtliga mail med frågeställningar knutna till motioner och/eller årsredovisningen till BO-revision för ställningstagande och klargörande enligt lagen.

För utfört arbete kommer BO-revision att debitera föreningen med 1 600 kr/timme exklusive moms.

Styrelsen kommer att få svar inom 14 dagar.


Poströstningen kan dock genomföras som planerat och är, enligt BO-revision, inte avhängig deras svar.

Anmälan till poströstningsstämman

Publicerat 2020-05-28 kl 15:00

Reviderat 2020-05-31 kl 21:10

Glädjande att 60% av "bostadsrätterna" anmält sig till poströstningsstämman! Till detta kommer poströsterna i pappersform - hur många är oklart.

Sista dag för anmälan är söndagen den 31 maj kl 22:00.

Uppgifter om lägenhetsnummer, såväl HSBs som Boverkets, hittar du här!

Du hittar det också på dörrens brevlådeinkast (HSB) och längst upp på dörren.

De medlemmar/bostadsrättsägare som anmält sig kommer 1/6 att få ett mail med länk till poströstningsformuläret.

Frågor och svar

Publicerat 2020-05-17 kl 20:45

Uppdaterat 2020-05-28 kl 15:00

Uppdaterat 2020-05-30 kl 15:25

Uppdaterat 2020-05-30 kl 23:10

Här redovisas medlemmarnas/delägarnas frågor och styrelsens svar med anledning av årsredovisningen.

Klicka här! 

Information om påbyggnadsprojektet

Publicerat 2020-05-26 kl 12:20

Läs mer här!

Handlingar från tidigare stämmor

Publicerat 2020-05-16 kl 15:00

Du vet väl om att du kan ta del av årsstämmohandlingar från åren 2012-2020 på hemsidan.

Detta är ett viktigt led i styrelsens målsättning om 100% transparens.

Här är länken till mycket spännande läsning!

Årsredovisningen utdelad!

Publicerad 2020-05-14 kl 21:20
Reviderad 2020-05-18 kl 10:40

Reviderad 2020-05-28 kl 15:00

Den tryckta årsredovisningen är utdelad och inkomna motioner med styrelsens svar förslag till stämmobeslut utsänt via e-post och utdelat.

Tryckfelsarne rättar till: Under rubriken Hillsalen i årsredovisningen har årtalet blivit fel. Det skall naturligtvis stå 2019 och inte 2018! 


Men du kan ta del av årsredovisningen redan nu via vår hemsida!

Klicka här!

Poströstningsstämman 2020

Publicerad 2020-05-12 kl 15:00

Nu kan du ta del av 2020 års stämmohandlingar: 

  • Verksamhetsberättelse
  • Föreningens siffror och ekonomi
  • Bostadsrättskollen


Klicka här så kan du läsa mer!

Mitt HSB - den nya informationsplattformen

Publicerat 2020-02-11 kl 17:00

Nu kan du hantera alla dina ärenden i det nya Mitt HSB.
Mitt HSB är enklare att använda än HSB Portalen och dessutom anpassat till mobilen.

Du loggar enklast in med ditt Bank-ID eller med inloggning med användarnamn och lösenord.

Här är länken till Mitt HSB.

Har du frågor kring Mitt HSB kan du maila till mitt.hsb@gbg.se.

KOM IHÅG...

Publicerat 2019-12-27 kl 12:00

... att säga upp din privata bostadsrättsförsäkring hos ditt försäkringsbolag. Du skall naturligtvis behålla din hemförsäkring.

Läs mer!

Kollektiv bostadsrättsförsäkring

Publicerat 2019-12-12 kl 15:40

Styrelsen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring för samtliga lägenheter i försäkringsbolaget Moderna.

Föreningen har sin fastighetsförsäkring i Moderna.

Det innebär att respektive bostadsrättshavare kan säga upp momentet bostadsrättsförsäkring i sin hemförsäkring från och med 2020-01-01.

Enligt försäkringsavtalslagen (FAL) måste då försäkringsbolaget betala tillbaka oförbrukad premie.

Viktigt! Kom ihåg att bostadsrättshavaren måste ha en hemförsäkring.

Du kan läsa mer om försäkringar här!

Dammsugaren i garaget

Publicerat 2019-12-15 kl 19:30

Här kan du läsa om hur dammsugaren fungerar!

Budgetinformation-Avgifter

Publicerat 2019-12-10 kl 23:50

Styrelsen har vid budgetsammanträde måndagen den 25/11 fastställt budgeten för 2020.

Läs mer!

Hillsalen

Publicerat 2019-12-09 kl 18:10

Det är nu klart att PRO Alingsås långtidshyr Hillsalen från och med 2020-01-01. I och med detta tar PRO över uthyrningsansvaret för Hillsalen.

Enligt avtalet disponerar Brf Alströmer Hillsalen vid ett antal tillfällen för föreningsstämma, luciafirande etc.

Medlemmar kan även fortsättningsvis hyra Hillsalen privat till medlemspris.

Ansvarig för uthyrningsverksamheten blir Bo Hallberg. Han nås på mailadress bo.hallberg@yahoo.se .

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering