Brf Alströmer

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Tisdagen 2023-01-17

Valberedningen informerar...

Publicerat 2023-01-31

Valberedningen söker dig som är intresserad av att ingå i styrelsen för vår förening. Anmäl ditt intresse till valberedningen själv eller låt någon annan nominera dig!

Senast 20 februari vill valberedningen veta om du är intresserad. 
Bry dig inom om Jante!

Kontakta Agne Bodin, 0702-252300, Maria Malmström, 0768-751774 eller Bo Eriksson, 0705-319371.

Information till nya medlemmar

Publicerat 2023-01-31

Nya medlemmar välkomnas med ett fikasamtal och genomgång av en del viktiga punkter om vad som gäller i vår förening.

Som "gammal" medlem kan det vara nyttigt att påminnas om dessa punkter. Glömskan är ju trots allt en del av vårt liv!

Du hittar informationsbladet här!

Garageporten

Publicerat 2023-01-17

Då har garageporten försetts med ny motor, nya sensorer och nytt kretskort.

Vi får hoppas nu att porten kommer att fungera till belåtenhet.

Sensorerna har också fått ny plats så att det blir svårare att köra på dem.

Att bo i bostadsrätt

Publicerat 2023-01-17

Läs gärna mer om vad som gäller!

Håll koll!

Publicerat 2023-01-17

Varje bostadsrättshavare/medlem/delägare ansvar för fem (5) st nyckelbrickor som är programmerade att fungera i skalskyddet (entréer, källaringångar och i förekommande fall garaget).

Det är ytterst viktigt att du har koll på samtliga fem och du är skyldig att omedelbart anmäla om du saknar en nyckelbricka så styrelsen kan spärra nyckelbrickan.

Information om föreningens försäkring

Publicerat 2023-01-11

Vårt försäkringsbolag är numer Trygg Hansa då vårt tidigare försäkringsbolag Moderna köpts upp av Trygg Hansa.

Lär mer om våra försäkringar här!

Så här mycket vatten gör vi av med

Publicerat 2023-01-11

År

m3

Förändring

2016

7 658

+ 4%

2017

7 567

- 1%

2018

7 434

- 2%

2019

 7 377

- 1%

2020

7 592

+ 3%

2021

6 787

- 11%

2022

6 253

- 8%

Hur mycket fjärrvärme gör vi av med?

Publicerat 2023-01-10

Så här mycket gör vi av med till en kostnad av...

Kolla vidare!

Tidiga beslut rörande 2023 - Ny info!

Publicerat 2022-12-23
Uppdaterat 2023-01-10

Redan nu kan du reservera för följande aktiviteter 2023:

  • 2023-02-23 Medlemsmöte/Soppkväll 18.00-22.00
  • 2023-03-30 Medlemsmöte/Pizzakväll 18.00-22.00
  • 2023-04-22 Vårfixardag 
  • 2023-05-04 Föreningsstämma

Anteckna datumen i din almanacka - där är nog tomt för denna dag!

Rapporter från styrelsemöten

Publicerat 2023-01-09

Vi kommer fortsättningsvis publicerar enkla rapporter från våra styrelsesammanträden så du vet vad som är på gång.

Klicka här för att komma till rapporterna!

Ekonomirutan

Publicerad 2023-01-01

Du hittar information om föreningens lån under Ekonomirutan som du hittar om du klickar på Boendeinformation.

Underhållsspolning av avloppet - Viktig info!

Publicerad 2023-01-01

Under mars/aprilmånad kommer samtliga avloppsstammar för lägenheter och lokaler att underhållsspolas för att om möjligt undvika framtida stopp i avloppet.

Du kommer att få utförlig information om när, var och hur det kommer att gå till. Styrelsen har anlitat Alingsås rör- och spolteknik för uppdraget.

När du använt toaletten och ska spola
- använd den vänstra knappen på toaletten,
ej den högra som är lågspolningsknappen!

Vad får man inte spola ner i toaletten?

I toaletten ska bara toalettpapper (ej hushållspapper) och sådant som passerat kroppen hamna, dvs kiss, bajs, blod, snor, kräk...

Exempel på saker som inte får spolas ner i toaletten:

Våtservetter, tops, bindor, tamponger, bomullsrondeller, kondomer, snus, hår, naglar, fimpar, tandtråd och blöjor av olika slag.

SPOLA INTE NER ÖVERBLIVEN MEDICIN! LÄMNA TILL APOTEKET!

Vad kommer elen att kosta 2023?

Vår bostadsrättsförening har tecknat ett fast treårigt elavtal som sträcker sig från 2021-12-01 till 2024-11-30.

Vi betalar 50,79 öre per kWh. Till detta kommer energiskatt (39,2 öre/kWh, +3,2 öre), elöverföringsavgift (21,60 öre/kWh, +7,2 öre) och mätaravgifter (23,50 öre/kWh, +6%).

Den kursiverade texten inom parentes anger prishöjningen från föregående år.

Sammantaget med en administrationskostnad på 6 öre/kWh kommer debitering ske med 141 öre/kwh exkl moms.

Med moms blir det 176,25 öre/kWh.

Hjärtlungräddning - HLR
Alla kan rädda livdagen
Reviderat 2022-12-13

När man minst anar det är det viktigt med HLR-kunskap!

Styrelsen bedömer det viktigt att så många som möjligt bereds möjlighet att lära sig HLR.

Vi inbjuder dig därföratt deltaga i en HLR-kurs någon gång efter nyår.

Du anmäler dig genom att klicka på den här länken!

Kostnader för avfalls-, dagvatten-, vatten- och spillvattenhantering

Publicerat 2022-10-08

Vad har föreningen för kostnader för rubricerad hantering?

Kolla gärna här!

För övrigt - vad vet du om det vatten som kommunen levererar?

Mjukt vatten = låg dosering
Vattnet som levereras från kommunens vattenverk är
mjukt, varför det räcker det med låg dosering av tvätt- och
diskmedel.
Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader och är
cirka 3,5 ˚dH.

Det mjuka vattnet medför också att salt för avhärdning inte behövs till diskmaskin eller kaffebryggare.

Vattnets pH är cirka 8.

Specialintresserad?

Ny typ av påsar för kompost

Publicerat 2022-10-01

Alingsås kommun går över från plast till papper när det gäller kompostavfall.

Använd plastpåsarna så länge vi har dem.

Nya avfallspåsar i papper kommer att läggas ut i sophuset när lagret av plastpåsar tagit slut.

Behov av 10-kronorsmynt?
Publicerad 2022-09-29

Tvättautomaterna är tömda på sitt innehåll och nu vi har gott om 10-kronorsmynt.

Är du i behov av mynten till tvättmaskinerna i våra tvättstugor?

Maila brfalstromer@gmail.com eller SMS:a jourtelefonen och tala om hur mycket du vill ha så ordnar vid et.

Ny kallmangel installerad

Publicerat 2022-09-15

Nu är den nya kallmangeln i tvättstugan 2 ABC installerad och klar att använda.

Miljö-/sophuset

Publicerat 2022-08-17

Styrelsen har på förekommen anledning beslutat ändra öppettiderna.

Miljö-/sophuset är nu tillgängligt mellan kl 06:00-22:00.

Vi ber er även fortsättningsvis att visa hänsyn genom att inte slänga glas för sent på kvällen.

Läs mer om miljö-/sophuset!

Hissarna

Publicerat 2022-08-08

För närvarande fungerar alla hissarna. Vi hoppas att det fortsätter så!

Anmäl till styrelsen - viktigt!!!!

Skulle någon hiss inte fungera som det är tänkt - tveka inte att direkt ringa KONE kundtjänst 0771-500 000. 

Tacksam om vi även får ta emot ett SMS eller samtal på föreningens jourtelefon - 0767-01 04 22.

Dags att renovera

Publicerat 2022-07-19

Då är det en hel del att tänka på!

Många vill ta itu med sina renoveringsprojekt under ledigheten. Du som äger en bostadsrätt äger en del i bostadsrättsföreningen samt rätten att bo i din lägenhet. Men det betyder inte att du får göra vad som helst, även om friheten är större än för hyresgäster. Vissa åtgärder kräver styrelsens godkännande, så kolla vad som gäller innan du sätter igång.

Läs vidare!

Uthyrning av bostadsrätt i andra hand

Publicerat 2022-07-11
Reviderat 2022-07-27

Önskar du hyra ut din bostadsrätt tillfälligt måste du ansöka om det hos styrelsen.

Läs mer om andrahanduthyrning här!

Här hittar du ett formulär som du fyller i, spara ner och bifogar i mail till brfalstromer@gmail.com.

Skyddsrum på 1CD, 2 ABC
och 3 CD

Publicerad 2022-06-10

För en tid sedan gick styrelsen ut med följande information på hemsida och anslagstavla:

På uppmaning av MSB skall befintliga skyddsrum ses över så att dessa är driftsdugliga.
Vi i föreningen har tre skyddsrum belägna i fastigheterna 1CD, 2ABC och 3CD.
Vi vädjar till er som har förråd i skyddsrummen att inte bevara sådant som egentligen ska till tippen, då det vid behov ska kunna iordningställas på 48 timmar. 

Du som är berörd av denna information och bor på en av dessa adresser:
Har du vidtagit några åtgärder?

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1