Brf Alströmer

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-06-22

En eloge till Park o Trädgård!

Publicerat 2024-06-19

Här är gänget som sett till att göra våra grönområden med häckar, buskar och land ännu finare inför midsommar.

Ett tack för en gedigen arbetsinsats!

Conny som sköter våra gräsmattor så fint hade lämnat området då fotot togs.

Ett tack även till...

Publicerat 2024-06-19

Erik Bengtsson och Sven-Olof Danielsson som lagt ner tid på att högtryckstvätta garaget.

Föreningsstämman 2024

Publicerat 2024-05-11
Reviderat 2024-06-09

Årets föreningsstämma ägde rum onsdagen 8 maj och samlade totalt 70 medlemmar som representerade 50 bostadsrätter.

Till ordförande för stämman valdes Kristina Grapenholm och till sekreterare utsågs Erik Jalsborn.

Efter genomgång av årsredovisningen vidtog de olika valen som noggrant hade förberetts av valberedningen.

Till ordförande för verksamhetsåret 2024-25 valdes Arne Hjelte.

Enligt valberedningens förslag valdes följande nya styrelseledamöter:
Jennie Andersson,1A/1002, Kristian Kjell, 3A/1202 och David Myhre, 2A/1001.

Sedan tidigare ingår Andreas Elmeljung, 8A/1002, och Erik Jalsborn, 6A/1102, i styrelsen.

Utöver dessa medlemmar ingår en av HSB utsedd ledamot - Bo Lind.

Stämman beslutade även om att anta nya stadgar, stadgar som är uppdaterade framför allt beroende på ändringar i bostadsrättslagen.


Länk till stämmoprotokoll!


Vårfixardagen 2024

Publicerat 2024-05-05

Ett stort tack till alla som ställde upp på vårfixardagen och gjorde fint i vårt område till allas  njutning och glädje.

Ett fantastiskt resultat!

Tack även till våra fantastiska kakbagerskor - Christina Wallheden, Lisbeth Tingsén och Gull-Britt Meijer - som bjöd på hembakat.

Utöver gott kaffe med hembakat bjöds på varm korv och öl och inte minst god gemenskap mellan alla som deltog.

Lite fododokumentation kommer lite senare.

Pris för vattnet

Publicerat 2024-04-10

På grund av ökade vatten- och fjärrvärmekostnader gäller följande priser från och med 2024-01-01:

 • 1 m3 kallvatten kostar 43,65 kr exkl moms
 • 1 m3 varmvatten kostar 110,57 kr exkl moms

Elpriset

Publicerat 2024-04-10

På grund av ökade elnätsavgifter och elskatt kostar 1 kWh från och med 240101 1,83 kr inkl moms.

Släng inte bort lökarna efter blomning -
men lägg inte beslag på dem!

Publicerat 2024-03-18
Reviderat 2024-04-03

När dina tulpaner, påskliljor, pingstliljor m.m är utblommade kan du i stället för att slänga dem lägga dem i "löklådan" så planterar vi ut dem till hösten för att ge färg och fägring i våra land nästa vår!

"Löklådan" hittar du i miljöhuset till vänster innanför dörren.

Undrar just vem som tagit lökarna som låg i löklådan?

Inloggning till Brunata online
Följ din el- och vattenförbrukning!

Publicerat 2024-01-14

Om du inte erhållit mail med inloggningsuppgifter eller om du kanske rent av missat tidigare utsänd information om inloggningsuppgifter kan du skicka ett mail till brfalstromer@gmail.com och tala om att du vill ha inloggningsuppgifter till Brunata online.

Vad händer i vårt område?
Grannsamverkan!

Publicerat 2024-03-24
Återpublicerat 2024-03-24

 1. På förekommen anledning - Släpp inte in någon som ringer på din porttelefon utan att du vet vem det är.
 2. Vi har med största sannolikhet haft ett inbrottsförsök, vilket brytmärken på källardörren till 1AB tyder på.
  När du upptäcker något som inte står rätt till - meddela styrelsen omedelbart!
  Dörrstängaren har släppt i sitt fäste och är ur funktion. ur funktion!

 3. kvällen den 7 februari upptäcktes en kvinna om rörde sig misstänktsamt i området. Hon sattes i samband med en plastpåse med konstigt innehåll som samma kväll hittades i buskarna utanför entrén till 5B.
  Påsen innehöll en basebollträ, förlängd avknipartång m.m.


 4. Bli svårlurad du också!
  Ladda ner broschyren om svårlurad!

Vår sophantering

Publicerat 2024-03-25

Om vu bill ha hjälp med hur du skall källsortera - klicka på länken för mer information.

Klicka här!

Sopsorteringsguide - Alingsås kommun

Sorteringsblad - sopor.nu

Nytt avtal med Telenor

Publicerat 2024-03-25

Styrelsen har tecknat ett nytt gruppanslutningavtal med TeleNor Bredband 500, och TV. Inför beslutet har styrelsen tagit in offerter och jämfört olika alternativ (Telia, Bahnhof och Sappa).

Det nya avtalet innebär ökad bredbandshastighet 500/500 (Nu 250/100) och något lägre årskostnad jämfört med idag. Utöver TV via TV-box får vi även tillgång till Telenors streamingtjänst utan extra kostnad.

Mer information om detta senare.

Månadskostnaden blir fortsatt 125 kr/mån med förbättrat internet och TV-möjligheter.

Vårt nya avtal med Telenor gäller från och med 2024-05-01.

P-Fas i dricksvattnet?

Publicerat 2024-03-18

Media har skrivit en hel del om P-Fas i vårt dricksvatten och om föreningen vidtagit åtgärder som mätning av P-Fashalten.

Föreningen har inte gjort några sådana mätningar.

Alingsås kommun/Vattenverket skriver på sin hemsida följande:

Kommunen mäter kontinuerligt PFAS-halten enligt tillsynsmyndighetens bestämmelser. Det finns ingen PFAS vare sig i kommunens råvatten eller dricksvatten.

Gemensamhetsrum
i källargången 1CD, hobbyrum 3

Publicerat 2024-03-08

Enligt stämmobeslut har vi nu skapat ett gemensamhetsrum för enkel och spontan gemenskap. Det rymmer ca 10-12 personer. Ett rum som kan användas som bokrum, syrum, AW-rum (After week).

Alla är välkomna att använda rummet.

fredagar är rummet öppet för After week. Ingen är bjuden, alla är välkomna. Det kan bli trångt. Tag med något att dricka/snacks eller vad du vill. Alkoholfritt eller alkoholhaltigt. Inga restriktioner.

Samling vid 15:30 och några timmar framåt; det bestämmer du själv.

Nytt försäkringsbolag

Publicerat 2023-12-31

Styrelsen har tecknat ett nytt försäkringsavtal med Länsförsäkringar i Göteborg. Det nya avtalet gäller från och med 2024-01-01.

Avtalet omfattar föreningens fastighetsbestånd men även den kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkringen. Du behöver som enskild bostadsrättshavare inte teckna tilläggsförsäkringen.

Däremot måste du teckna hemförsäkring för ditt personliga lösöre.

Mer information kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Information till nya medlemmar

Publicerat 2023-01-31

Nya medlemmar välkomnas med ett fikasamtal och genomgång av en del viktiga punkter om vad som gäller i vår förening.

Som "gammal" medlem kan det vara nyttigt att påminnas om dessa punkter. Glömskan är ju trots allt en del av vårt liv!

Du hittar informationsbladet här!

Fixartjänst Alingsås kommun

Publicerat 2023-12-06

Fixartjänst är till för dig som är 67 år eller äldre och bor i Alingsås kommun

Genom fixartjänst kan du få hjälp med enkla uppdrag i hemmet, så att du exempelvis slipper klättra på stegar och gå i branta trappor. Tjänsten är ett led i kommunens arbete för att öka tryggheten i hemmet och förebygga fallolyckor.

Läs mer hur du kan anmäla dig till fixartjänsten/e-tjänsten!

Uppdatera dina kontaktuppgifter i Mitt HSB!

Publicerat 2023-08-01
Styrelsen vill som komplement till trapphusinformation m.m. kunna skicka mejl via Mitt HSB.

Styrelsen uppmanar därför våra boenden att uppdatera sina kontaktuppgifter under Min ProfilMina sidor och samtidigt aktivera mejlnotiser för att få mejl från styrelsen.

Klicka på tredje ringen ovan så kommer du till Mitt HSB.

God tillgång på 10-kronorsmynt
Publicerad 2023-10-22

Just nu har vi mycket gott om 10-kronorsmynt!

Förse dig med tvättmynt så du har när du behöver.

Skicka ett mail till brfalstromer@gmail.com så kommer ett kuvert med pengar i ditt postfack. Du swishar pengarna enligt info på kuvertet.

Föreningens lån

Publicerat 2023-04-29
Redigerat 2023-07-31

Föreningens lån för närvarande.

Länk till lånerapporten!

Välj rätt flik i nederkanten för aktuell låneinformation!

Håll koll!

Publicerat 2023-01-17
Flyttat 2023-09-23

Varje bostadsrättshavare/medlem/delägare ansvar för fem (5) st nyckelbrickor som är programmerade att fungera i skalskyddet (entréer, källaringångar och i förekommande fall garaget).

Det är ytterst viktigt att du har koll på samtliga fem och du är skyldig att omedelbart anmäla om du saknar en nyckelbricka så styrelsen kan spärra nyckelbrickan.

Uthyrning av bostadsrätt i andra hand

Publicerat 2022-07-11
Reviderat 2022-07-27

Önskar du hyra ut din bostadsrätt tillfälligt måste du ansöka om det hos styrelsen.

Läs mer om andrahanduthyrning här!

Här hittar du ett formulär som du fyller i, spara ner och bifogar i mail till brfalstromer@gmail.com.

Kolla/uppdatera dina uppgifter i HSB-portalen/Min profil

Publicerat 2023-02-18

Många medlemmar har aktuella kontaktuppgifter, epostadress och mobiltelefonnummer. Det finns dock en del medlemmar som saknar dessa uppgifter. Det skulle underlätta om du vill kolla upp och eventuellt revidera/komplettera kontaktuppgifterna.

Följ instruktionen i detta pdf-dokument!

Att bo i bostadsrätt

Publicerat 2023-01-17

Läs gärna mer om vad som gäller!

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1