Brf Alströmer

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Torsdagen 2024-01-23

Värme - fjärrvärme

Publicerat 2024-01-23

Här kan du ta del av hur mycket fjärrvärme vi gör åt med och vad fjärrvärmen kostar. Du kan även läsa om hur våra termostater fungerar.

Läs mer här!

Inloggning till Brunata online
Följ din el- och vattenförbrukning!

Publicerat 2024-01-14

Om du inte erhållit mail med inloggningsuppgifter eller om du kanske rent av missat tidigare utsänd information om inloggningsuppgifter kan du skicka ett mail till brfalstromer@gmail.com och tala om att du vill ha inloggningsuppgifter till Brunata online.


Nytt försäkringsbolag

Publicerat 2023-12-31

Styrelsen har tecknat ett nytt försäkringsavtal med Länsförsäkringar i Göteborg. Det nya avtalet gäller från och med 2024-01-01.

Avtalet omfattar föreningens fastighetsbestånd men även den kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkringen. Du behöver som enskild bostadsrättshavare inte teckna tilläggsförsäkringen.

Däremot måste du teckna hemförsäkring för ditt personliga lösöre.

Mer information kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Information till nya medlemmar

Publicerat 2023-01-31

Nya medlemmar välkomnas med ett fikasamtal och genomgång av en del viktiga punkter om vad som gäller i vår förening.

Som "gammal" medlem kan det vara nyttigt att påminnas om dessa punkter. Glömskan är ju trots allt en del av vårt liv!

Du hittar informationsbladet här!

Trapphusinformation 2023

Publicerat 2023-06-04
Reviderat 2023-12-10

Fixartjänst Alingsås kommun

Publicerat 2023-12-06

Fixartjänst är till för dig som är 67 år eller äldre och bor i Alingsås kommun

Genom fixartjänst kan du få hjälp med enkla uppdrag i hemmet, så att du exempelvis slipper klättra på stegar och gå i branta trappor. Tjänsten är ett led i kommunens arbete för att öka tryggheten i hemmet och förebygga fallolyckor.

Läs mer hur du kan anmäla dig till fixartjänsten/e-tjänsten!

Uppdatera dina kontaktuppgifter i Mitt HSB!

Publicerat 2023-08-01
Styrelsen vill som komplement till trapphusinformation m.m. kunna skicka mejl via Mitt HSB.

Styrelsen uppmanar därför våra boenden att uppdatera sina kontaktuppgifter under Min ProfilMina sidor och samtidigt aktivera mejlnotiser för att få mejl från styrelsen.

Klicka på tredje ringen ovan så kommer du till Mitt HSB.

God tillgång på 10-kronorsmynt
Publicerad 2023-10-22

Just nu har vi mycket gott om 10-kronorsmynt!

Förse dig med tvättmynt så du har när du behöver.

Skicka ett mail till brfalstromer@gmail.com så kommer ett kuvert med pengar i ditt postfack. Du swishar pengarna enligt info på kuvertet.

Föreningens lån

Publicerat 2023-04-29
Redigerat 2023-07-31

Föreningens lån för närvarande.

Länk till lånerapporten!

Välj rätt flik i nederkanten för aktuell låneinformation!

Håll koll!

Publicerat 2023-01-17
Flyttat 2023-09-23

Varje bostadsrättshavare/medlem/delägare ansvar för fem (5) st nyckelbrickor som är programmerade att fungera i skalskyddet (entréer, källaringångar och i förekommande fall garaget).

Det är ytterst viktigt att du har koll på samtliga fem och du är skyldig att omedelbart anmäla om du saknar en nyckelbricka så styrelsen kan spärra nyckelbrickan.

Uthyrning av bostadsrätt i andra hand

Publicerat 2022-07-11
Reviderat 2022-07-27

Önskar du hyra ut din bostadsrätt tillfälligt måste du ansöka om det hos styrelsen.

Läs mer om andrahanduthyrning här!

Här hittar du ett formulär som du fyller i, spara ner och bifogar i mail till brfalstromer@gmail.com.

Kolla/uppdatera dina uppgifter i HSB-portalen/Min profil

Publicerat 2023-02-18

Många medlemmar har aktuella kontaktuppgifter, epostadress och mobiltelefonnummer. Det finns dock en del medlemmar som saknar dessa uppgifter. Det skulle underlätta om du vill kolla upp och eventuellt revidera/komplettera kontaktuppgifterna.

Följ instruktionen i detta pdf-dokument!

Att bo i bostadsrätt

Publicerat 2023-01-17

Läs gärna mer om vad som gäller!

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1