Brf Alströmer

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Kalender


Aktuell information

Hemsidan uppdaterad 2021-01-18

Grupp-SMS från Alströmer

Publicerat 2021-01-18 kl 17:00

Strax efter lunch fick alla medlemmar i Brf Alströmer information via grupp-SMS med följande text:
"Arne Hjelte har tagit bort 'Brf Alströmer Plangatan YXX', inga fler SMS kommer skickas till gruppen"

Mailet är helt i sin ordning.

Styrelsen har använt sig av grupp-SMS för att snabbt kunna nå ut med information vid mer eller mindre akuta situationer.

Grupp-SMSet har administrerats av mig och mitt privata mobiltelefonnummer har använts.

Då jag avgått ur styrelsen och mitt utymme i telefonen för grupp-SMS behövs för andra ändamål har föreningens SMS-grupper tagits bort och därav det SMS du fått i din telefon.

Du som undrade och hörde av dig - bra och vaksamt!

Allt har sin förklaring

Med vänlig hälsning

Arne Hjelte


HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Nytt pris på vattnet

Publicerat 2021-01-07 kl 13:30

Kommunen har från och med 1 januari höjt priset på vatten med 7%. Kostnaden för fjärrvärmen ökar med 2%, vilket även innebär dyrare uppvärmningskostnader för vattnet.
Det innebär följande avgifter: fr o m 210101:

Kostnad per m3

Kallvatten:

30,09 kr exkl moms

37,60 kr inkl moms

Varmvatten:

70,24 kr exkl moms

87,80 kr inkl moms

Kommunalt vatten och avlopp

Publicerat 2020-12-19 kl 11:45

Läs mer

Fjärrvärmeförbrukning 2020

Publicerat 2021-01-11 kl 12:30

Vår fastighet är ansluten till Alingsås kommuns fjärrvärmenät. Vi använder fjärrvärmen till uppvärmning av våra lägenheter samt till varmvatten.

Under 2020 har vi totalt använt 1 269 Mwh (megawattimmar) till en tota kostnad av 1 301 000 kronor. I genomsnitt betalade vi 1,16 kr/kWh inkl moms.

Jämfört med 2019 har vi minskat vår förbrukning med cirka 40 mWh.

Här hittar du en sammanställning på fjärrvärmeförbrukningen.

Vid vädring

Publicerat 2021-01-11 kl 12:30

Kom ihåg att vid vädring tillfälligt stänga termostaten.

Läs mer om termostatens funktion!

Minol byter namn till Brunata

Publicerat 2021-01-07 kl 13:45

Minol förvärvade under 2018 det danska bolaget Brunata som sysslar med energimätning och förbrukningsdebitering.

Namnet Minol lever kvar nationellt på den tyska marknaden men i övriga europeiska marknader är det namnet Brunata som gäller.

Företagets hemsida: www.brunata.se.

Förutom namnbytet kommer även uppgradering ske av förvaltningssystemet som heter Webbill. Webbill kommer på sikt att ersätta minoweb.

Senaste nytt om Corona-Covid -19

Publicerat 2020-12-31 kl 15:00

Extern länk till Svtnyheter

Behov av extraförråd?

Publicerat 2020-12-17 kl 14:00
Reviderat 2021-01-11 kl 12:00

Just nu finns två så kallade soprumsförråd (3 m2) ledigt att hyra. 
De finns i källaren 1C respektive 2B.

Skicka ett mail till brfalstromer@gmail.com om du är intresserad.

Garagedammsugaren

Publicerat 2020-11-01 kl 16:45

Läs mer här om du vill använda den!

Klicka på bilden >>>>> för större bild!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering