Brf Alströmer

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Kalender

Aktuell information

Moms på el och vatten/IMD

Publicerat 2020-09-10 kl 16:45

El och vatten som inte ingår i årsavgiften, och som debiteras efter förbrukning, ska inte längre vara momsfritt. Det är innebörden av ett beslut av Högsta förvaltningsdomstolen som är fastslaget i en dom från 3 december 2019.

Det betyder att el, vatten och andra nyttigheter som debiteras efter individuell mätning ska faktureras med moms.

Den uppmärksamme har noterat att det på hyresavin nu även finns ett momsbelopp.

Men ingen fara - det gör ingen skillnad för dig som bostadsrättsägare, beloppen blir desamma.

Elpriset: 1,016 kr/kwh + moms blir 1,27 kr/kwh

Kallvatten: 28 kr/m3 + moms blir 35 kr/m3

Varmvatten: 68 kr/m3 + moms blir 85 kr/m3


Läs mer om IME av el och vatten!

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Uppdatera hemsidan genom att trycka på 

Cykeln återfunnen

Publicerat 2020-09-05 kl 08:35
Reviderat 2020-09-06 kl 21:25

Tack vare publicering på Facebook Brottsplats Alingsås kom tips om cykelns position.

Felanmälan

Publicerat 2020-07-11 kl 18:35

Styrelsen är tacksam för kontakt när det är någonting som inte fungerar, t.ex. släckta lampor, entrédörrar som inte fungerar; sådant som har med fastigheten att göra. Styrelsen kontaktas då via mail eller föreningens journummer (se ovan!)

Vid gränsfall vad gäller avloppsstopp - kontakta alltid styrelsen!

"Eget bekymmer"

När det gäller sådant som ni vill ha hjälp med i lägenheten, d.v.s. "eget bekymmer" kan HSB kontaktas via Felanmälan via HSB.
Fakturering sker då till den enskilde medlemmen.


Sop-/Miljöhuset

Publicerat 2020-07-11 kl 18:30

Ett önskemål om ändrade tillgänglighetstider har inkommit till styrelsen. Idag är miljöhuset tillgängligt mellan kl 06-23. Det framförda önskemålet var att öppettiderna skulle ändras till kl 08-21. Det är framför allt när glas slängs som upplevs störande och rent av "väckande".

Styrelsen har efter diskusstion beslutat att behålla de nuvarande tiderna men uppmana folk att slänga framför allt glas på dagen och gärna med stängda dörrar.

Många tänker nog inte på att det hörs så mycket som det gör.

Visa hänsyn alltså är en bra början!


Du hittar mer information om sophuset här!

Ny styrelse utsedd

Publicerad 2020-06-13 kl 18:30
Uppdaterad 2020-06-16 kl 14:10

Läs mer!

Mitt HSB*

Publicerat 2020-06-16 kl 14:45


BO-revisions granskning av styrelsen

Publicerat 2020-06-16 kl 14:20

Läs mer om kravet och BO-revisions yttrande!

Föreningen har nu fått fakturan avseende BO-revisions granskning av styrelsen. Kostnad: 4 500 kr

Styrelsens inköp - för kännedom

Publicerat 2020-06-16 kl 14:30

Följande inköp/beställningar har gjorts den senaste tiden:

  • En ny arbetsbänk till fastighetsskötarrummet
    Kostnad ca 5 000 kr
  • Fyra orange bänksoffor till 4568-ans gård till en kostnad av 18 000 kr.
  • Med anledning av tidigare cykelstöld i cykelkällaren 1B.
    Översyn av samtliga lås och dörrstängare i källarnedgångarna.
    När du använt källaringången - Kom ihåg att alltid se till att dörren går i lås!

FAQ med anledning av årsredovisningen

Läs mer!

Information om påbyggnadsprojektet

Publicerat 2020-05-26 kl 12:20

Läs mer här!

Dammsugaren i garaget

Publicerat 2019-12-15 kl 19:30

Här kan du läsa om hur dammsugaren fungerar!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2020-03-20
kl 11:00

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering