Brf Alströmer

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad 2021-05-12

Extrastämman våren 2021

Publicerat 2021-05-12

Efter en del hinder på vägen är nu vårens extrastämma avseende röstning om hissar avklarad.

Styrelsen kan konstatera att sammanlagt inlämnades 103 röster, varav tre stycken röster var ogiltiga. 

Utfallet från 100 giltiga röster blev följande:

Ja: 84 st (%)

Nej: 15 st (%)

Anstå: 1 st (%)

Detta innebär att föreningens medlemmar med god majoritet har fattat beslut om installation av hissar till en kostnad av drygt 28 miljoner kronor.

För beslutet gäller 2/3 majoritet av röstlängden (66%).

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Njut av våren!
Nu kommer värmen!
Publicerat 2021-05-07

Reviderat 2021-05-12

I vår närhet finns möjighet att uptäcka naturens skönhet...om och om igen!

Se dig omkring!

I det lilla finns det sköna!

Nu är jag tillbaka igen...

Publicerat 2021-04-29
Reviderat 2021-05-12


Hemsidan är återigen öppen men kommer dessvärre inte att uppdateras i särskilt hög grad.

Hemsidan pausas!

I avvaktan på ny hemsida och ny webbmaster kommer uppdateringen av nuvarande hemsida i stort att pausas.

Passar samtidigt på att tacka för alla positiva omdömen om hemsidan som kommit mig till del under åren.

Arne Hjelte

Covid-19 - Uppdaterad information

Publicerat 2021-02-08

Länk till svtnyheter.se

Lediga förråd att hyra

Publicerat 2020-12-17
Reviderat 2021-01-11

Reviderat 2021-03-14

Följande förråd finns lediga att hyra:

  • soprumsförråd nr 8004, 1C, 3 m2. Ledigt omgående
  • soprumsförråd nr 8031, 2B, 3 m2. Ledigt omgående

Intresserad? Skicka ett mail till brfalstromer@gmail.com!

Nytt pris på vattnet

Publicerat 2021-01-07 kl 13:30

Kommunen har från och med 1 januari höjt priset på vatten med 7%. Kostnaden för fjärrvärmen ökar med 2%, vilket även innebär dyrare uppvärmningskostnader för vattnet.
Det innebär följande avgifter: fr o m 210101:

Kostnad per m3

Kallvatten:

30,09 kr exkl moms

37,60 kr inkl moms

Varmvatten:

70,24 kr exkl moms

87,80 kr inkl moms

Kommunalt vatten och avlopp

Publicerat 2020-12-19 kl 11:45

Läs mer

Fjärrvärmeförbrukning 2020

Publicerat 2021-01-11 kl 12:30

Vår fastighet är ansluten till Alingsås kommuns fjärrvärmenät. Vi använder fjärrvärmen till uppvärmning av våra lägenheter samt till varmvatten.

Under 2020 har vi totalt använt 1 269 Mwh (megawattimmar) till en tota kostnad av 1 301 000 kronor. I genomsnitt betalade vi 1,16 kr/kWh inkl moms.

Jämfört med 2019 har vi minskat vår förbrukning med cirka 40 mWh.

Här hittar du en sammanställning på fjärrvärmeförbrukningen.

Vid vädring

Publicerat 2021-01-11 kl 12:30

Kom ihåg att vid vädring tillfälligt stänga termostaten.

Läs mer om termostatens funktion!

Minol byter namn till Brunata

Publicerat 2021-01-07 kl 13:45

Minol förvärvade under 2018 det danska bolaget Brunata som sysslar med energimätning och förbrukningsdebitering.

Namnet Minol lever kvar nationellt på den tyska marknaden men i övriga europeiska marknader är det namnet Brunata som gäller.

Företagets hemsida: www.brunata.se.

Förutom namnbytet kommer även uppgradering ske av förvaltningssystemet som heter Webbill. Webbill kommer på sikt att ersätta minoweb.

Senaste nytt om Corona-Covid -19

Publicerat 2020-12-31 kl 15:00

Extern länk till Svtnyheter

Garagedammsugaren

Publicerat 2020-11-01 kl 16:45

Läs mer här om du vill använda den!

Klicka på bilden >>>>> för större bild!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering