Brf Alströmer

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2020-03-20
kl 11:00

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering

Uppdatera hemsidan genom att trycka på 

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Kalender

Torsdag 5/11
kl 10, 13, 17 och 19

Informationsmöten i Hillsalen om avbrutet påbyggnadsprojekt

Fredag 6/11-9/11
Extrastämma/post-röstning

Aktuell information

FAQ med anledning av årsredovisningen

Läs mer!

Information om påbyggnadsprojektet

Publicerat 2020-05-26 kl 12:20

Läs mer här!

BO-revisions granskning av styrelsen

Publicerat 2020-06-16 kl 14:20

Läs mer om kravet och BO-revisions yttrande!

Föreningen har nu fått fakturan avseende BO-revisions granskning av styrelsen. Kostnad: 4 500 kr

Moms på el och vatten/IMD

Publicerat 2020-09-10 kl 16:45

El och vatten som inte ingår i årsavgiften, och som debiteras efter förbrukning, ska inte längre vara momsfritt. Det är innebörden av ett beslut av Högsta förvaltningsdomstolen som är fastslaget i en dom från 3 december 2019.

Det betyder att el, vatten och andra nyttigheter som debiteras efter individuell mätning ska faktureras med moms.

Den uppmärksamme har noterat att det på hyresavin nu även finns ett momsbelopp.

Men ingen fara - det gör ingen skillnad för dig som bostadsrättsägare, beloppen blir desamma.

Elpriset: 1,016 kr/kwh + moms blir 1,27 kr/kwh

Kallvatten: 28 kr/m3 + moms blir 35 kr/m3

Varmvatten: 68 kr/m3 + moms blir 85 kr/m3


Läs mer om IME av el och vatten!

Anmälan till informationsmöten

Publicerat 2020-10-19 kl 11:10

Informationsmötena äger rum i Hillsalen torsdagen den 5 november vid följande tillfällen:

  • kl 10
  • kl 13
  • kl 17
  • kl 19

För att undvika smittspridning är antalet mötesdeltagare begränsat till 40 personer. En representant per bostadsrätt..

Här är länken till webbformuläret där du kan anmäla dig till något av informationsmötena.

Kallelse till extrastämma 1 hösten 2020

Publicerat 2020-10-19 kl 11:10

Extrastämman 1 hösten 2020 kommer att genomföras som en poströstningsstämma under tiden 2020-11-06 kl 08:00--09 kl 18:00.

Kvarglömda kläder i
tvättstugan 1AB

Publicerat 2020-10-19 kl 18:45

Hälsningar

Rolf Hedberg

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Felanmälan

Publicerat 2020-07-11 kl 18:35

Styrelsen är tacksam för kontakt när det är någonting som inte fungerar, t.ex. släckta lampor, entrédörrar som inte fungerar; sådant som har med fastigheten att göra. Styrelsen kontaktas då via mail eller föreningens journummer (se ovan!)

Vid gränsfall vad gäller avloppsstopp - kontakta alltid styrelsen!

"Eget bekymmer"

När det gäller sådant som ni vill ha hjälp med i lägenheten, d.v.s. "eget bekymmer" kan HSB kontaktas via Felanmälan via HSB.
Fakturering sker då till den enskilde medlemmen.


Dammsugaren i garaget

Publicerat 2019-12-15 kl 19:30

Här kan du läsa om hur dammsugaren fungerar!