Brf Alströmer

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Tisdagen 2023-06-04

Tidigare publicerade notiser finns under  Boendeinformation

Måndag 5 juni kl 10 ...

Publicerat 2023-06-04

... fortsätter arbetet med uppfräschningen av det tredje trädgårdsbordet och bänken.

Kom med om du har möjlighet och lust!

Erik Bengtsson ansvarar för renoveringsarbetet.

Trapphusinformation juni 2023

Publicerat 2023-06-04

... är på väg och anslås i trapphuset under kvällen. 

Vårdträdet rensas på sly

Publicerat 2023-05-24

Som alltid håller Jalle Engelin på 1B ordning på vårt vårdträd på 1:ans gård. I omsorgen ingår även landet runt trädet.

Tack Jalle!

2023-05-29

Grillplats på 1:ans gård

Publicerat 2023-05-06
Reviderat 2023-05-24

Styrelsen har beslutat att anordna en grillplats på 1:ans gård i anslutning till trädgårdsborden.

Vi kommer med gemensamma och frivilliga krafter ordna en grillplats

Vi skall i samband med detta även göra i ordning befintliga markstenar under borden samt fräscha upp bord/bänkar genom att vända på befintliga brädor enligt det koncept som Erik Bengtsson, 4A, arbetat efter på 4-6-8:ans gård.

Här går åt många händer!

TUBUS reliningsarbete

Publicerat 2023-05-22

TUBUS håller som bäst på att åtgärda takavloppen i hus A, dvs Plangatan 1 AB. De gör uppehåll måndag och tisdag men återkommer under onsdagen och gör färdigt hus A i denna vecka.

Därefter står hus H, Plangatan 6AB, på tur i vecka 22.

Det blir ett mer omfattande arbete i Hus H då även alla horisontella takavloppsrör i källaren skall åtgärdas. 

Några brh och även verksamhetslokalerna kommer att kontaktas för åtkomst av rören i några förråd.

Cykelinventeringen avklarad

Publicerad 2023-05-16

Cykelinventeringen är nu avklarad för denna gång. Ett stort TACK till Andreas, Erik och Gerd i styrelsen för jobbet att lyfta bort onamnade cyklar.

22 bortforslade cyklar har fotograferats, dokumenterats och placerat dem i särskilt utrymme, där de ska förvaras i tre månader.Anmälan till polisen kommer att ske.

Skulle din cykel varit onamnad och förts bort - hör av dig till styrelsen så ordnar vi så att cykeln kommer fram i ljuset igen.

Information om cirkulationsplats

Publicerat 2023-05-11

Kommunen informerar om byggnationen av den framtida cirkulationsplatsen i korsningen Stationsgatan-Stråhles Allé.

Läs informationen här!


Aktuella medlemsuppgifter

Publicerat 2023-05-06

 • Antal lägenheter: 122
 • Antal medlemmar: 169
 • Kvinnor: 58%
 • Män: 42%
 • Genomsnittsålder: 62 år


Föreningsstämman 2023

Publicerat 2023-05-06
Reviderat 2023-05-22

Föreningsstämman 2023 genomfördes i närvaro av inte mindre än 70 deltagare, varav 56 röstberättigade. Stämmodeltagarna hälsades välkomna av föreningens ordförande Arne Hjelte, varefter stämmoförhandlingarna kunde påbörjas under ledning av Christina Grapenholm, mångårig ordförande i Alingsås kommunfullmäktige.

Räkenskaper gicks igenom, ansvarsfrihet beviljades och beslut fattades om både pengar, föreningsfunktionärer och motioner.

Lena Hansson avtackades för sin tid i styrelsen och Monika Källman valdes in som ny ordinarie ledamot i styrelsen efter Lena.

Stämman kunde framgångsrikt välja en valberedning fram till stämman 2024: Agne Bodin, Henry Thor och Gun-Britt Björkdahl.

Efter förhandlingarna bjöds på goda landgångar och dryck.

Föreningens lån

Publicerat 2023-04-29

Föreningens lån för närvarande.

Länk till lånerapporten!

Skydd mot råttor

Publicerat 2023-04-27
Reviderat 2023-04-28

Nisse Andersson på 1A varit behjälplig med att montera hålplåt i sophuset som skydd mot de råttor, som eventuellt kan dyka upp.

Skulle de dyka upp har de nu i alla fall svårt att ta sig in i miljöhuset.

Tack Nisse för din insaats!

Vårfixardagen 22/4

Publicerat 2023-04-23
Uppdaterat 2023-04-27

Fantastiskt resultat och trevligt!

Humöret på topp bland de som anslutit sig till vårfixardagen för gemensamma insatser!

Närmare totalt 60 personer, och kul att så många duktiga ungdomar, dök upp under dagen och gjorde insatser.

Tack Marika K, Christina W och Agneta Hj söm bjöd på hembakat! Tack Ulla K för fudgen och Ewa-Christin S för chokladen.

Tack även till Rolf Hedberg för filmdokumentationen av fixardagen!

Vårfix arbete 12 Gungställningen
Vårfix arbete 13 Gungställningen 3
Vårfix arbete 14 Beskärning
Vårfix arbete 15 Display
Vårfix1
Vårfix arbete 3 Elisabeth K
Vårfix arbete 4 Kristian Kj
Vårfix arbete 5 Jalle
Vårfix arbete 6 Pontus tautering
Vårfix arbete 7 Nilssons
Vårfix arbete 8 Thor
Vårfix arbete 9 Lekhuset
Vårfix arbete 10 Lekhuset
Vårfix arbete 12 Gungställningen 2
Vårfix 2-fikapaus 1
Vårfix 2-fikapaus 2
Vårfix 2-fikapaus 3
Vårfix 2-fikapaus 4
Vårfix arbete 1 Andreas K
Vårfix arbete 2 Nisse A

Årets antimåskampanj inledd

Publicerat 2023-04-10
Reviderat 2023-04-18

Andreas Elmeljung har påbörjat montering av fågelpiggar på fläktlådorna.

Arbetet är avslutat och piggarna på plats.

Hissarna

Publicerat 2023-04-07

Vi har alldeles för många och dyra fakturor från KONE att hantera, vilket sägs bero på otillbörlig hantering av hissarna.

För att få slut på detta vill styrelsen att du i alla händelser kontaktar föreningens jourtelefon för vidare kontakt med KONE.

Om någon sitter fast i hissen larmas KONE omedelbart via larmtelefonen.

Särskild försiktighet skall iakttas vid flyttning.

På förekommen anledning - 
bli en svårlurad du också -
logga in på svårlurad.se

Publicerat 2023-03-12

Flera medlemmar i vår bostadsrättsförening har blivit utsatta för försök till bedrägerier. Därför gäller det att vara på sin vakt mot  bedragarna. 

 • Föreningen har inte bytt telefonnummer!
  En av våra medlemmar fick ett SMS om detta!
  Ringer man sedan den "nya" numret kan det bli problem.
 • Om någon ringer på porttelefonen - släpp inte in någon innan du vet vem du släpper in och känner personen ifråga!

Tidigare publicerat - Nyhet

Publicerat 2023-02-12
Reviderat 2023-03-17

Du vet väl om att du kan hitta tidigare på denna sida publicerade nyheter under rubriken BOENDEINFORMATION - Tidigare publicerat.

Uthyrning av bostadsrätt i andra hand

Publicerat 2022-07-11
Reviderat 2022-07-27

Önskar du hyra ut din bostadsrätt tillfälligt måste du ansöka om det hos styrelsen.

Läs mer om andrahanduthyrning här!

Här hittar du ett formulär som du fyller i, spara ner och bifogar i mail till brfalstromer@gmail.com.

Kolla/uppdatera dina uppgifter i HSB-portalen/Min profil

Publicerat 2023-02-18

Många medlemmar har aktuella kontaktuppgifter, epostadress och mobiltelefonnummer. Det finns dock en del medlemmar som saknar dessa uppgifter. Det skulle underlätta om du vill kolla upp och eventuellt revidera/komplettera kontaktuppgifterna.

Följ instruktionen i detta pdf-dokument!

Information till nya medlemmar

Publicerat 2023-01-31

Nya medlemmar välkomnas med ett fikasamtal och genomgång av en del viktiga punkter om vad som gäller i vår förening.

Som "gammal" medlem kan det vara nyttigt att påminnas om dessa punkter. Glömskan är ju trots allt en del av vårt liv!

Du hittar informationsbladet här!

Att bo i bostadsrätt

Publicerat 2023-01-17

Läs gärna mer om vad som gäller!

Håll koll!

Publicerat 2023-01-17

Varje bostadsrättshavare/medlem/delägare ansvar för fem (5) st nyckelbrickor som är programmerade att fungera i skalskyddet (entréer, källaringångar och i förekommande fall garaget).

Det är ytterst viktigt att du har koll på samtliga fem och du är skyldig att omedelbart anmäla om du saknar en nyckelbricka så styrelsen kan spärra nyckelbrickan.

Behov av 10-kronorsmynt?
Publicerad 2022-09-29

Tvättautomaterna är tömda på sitt innehåll och nu vi har gott om 10-kronorsmynt.

Är du i behov av mynten till tvättmaskinerna i våra tvättstugor?

Maila brfalstromer@gmail.com eller SMS:a jourtelefonen och tala om hur mycket du vill ha så ordnar vi det.

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1