> Radon

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-05-17

OBS!

Trapphusinformation

Radon

Uppdaterat 2020-06-06

Blåbetong och radon

Våra fastigheter byggdes i slutat av 1960-talet och innehåller mycket blåbetong. Blåbetong avger radon. Blåbetong förbjöds inom byggindustrin 1975.

Radon är ett för människan hälsovådligt ämne.

Styrelsen för HSB Brf Alströmer följer upp radonproblematiken genom olika åtgärder och genomför med jämna mellanrum radonmätningar i ett antal lägenheter.

Under 2012 bytte föreningen samtliga mekaniska frånluftsfläktar, som numer är igång dygnet runt och anpassas efter utomhustemperatur och lufttryck m.m.

God luftväxling

Ventilation är egentligen den enda metod som står till buds i våra fastigheter för att hålla radonhalten på en godkänd nivå.

Detta kräver att man inte stänger fönsterventilerna.

Är du mån om inomhusmiljön och din hälsa, se då till att lika mycket luft som sugs ut, kommer in i lägenheten.

Med god vädring får du maximal balans i luftväxlingen och i de flesta fall därigenom klart godkända radonvärden.

Gränsvärdet skall inte överstiga 200 bq/kubikmeter i bostäderna.

  • Vad är Bq - Becquerel

    Enhet för radioaktivitet

    Becquerel, Bq, är den härledda SI-enheten för radioaktivt sönderfall som infördes 1975. 1 Bq är ett sönderfall per sekund.

Här kan du läsa mer om radon och radonvärden på

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1