> Radon

Radon

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Blåbetong och radon

Våra fastigheter byggdes i slutat av 1960-talet och innehåller mycket blåbetong. Blåbetong avger radon. Blåbetong förbjöds inom byggindustrin 1975.

Radon är ett för människan hälsovådligt ämne.

Styrelsen för HSB Brf Alströmer följer upp radonproblematiken genom olika åtgärder och genomför årligen radonmätningar i ett antal lägenheter.

Under 2012 har föreningen bytt ut samtliga mekaniska frånluftsfläktar, som numer är igång dygnet runt och anpassas efter utomhustemperatur och lufttryck m.m.

God luftväxling

Ventilation är egentligen den enda metod som står till buds i våra fastigheter för att hålla radonhalten på en godkänd nivå.

Detta kräver att man har sina spaltventiler, vädringsluckor, och i de lägenheter som har speciella friskluftsventiler (1:orna), öppna.

Är du mån om inomhusmiljön och din hälsa, se då till att lika mycket luft som sugs ut, kommer in i lägenheten.

Med god vädring får du maximal balans i luftväxlingen och i de flesta fall därigenom klart godkända radonvärden.

Gränsvärdet skall inte överstiga 200 bq/kubikmeter i bostäderna.

Här kan du läsa mer om radon och radon värden på

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida

Radonrapporten.se

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering