> Revisorer

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Söndagen 2024-04-14

Trapphusinformation

Revisorer fram till föreningsstämman 2023

Publicerat 2022-06-06

Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete.

För att kunna fullgöra sitt uppdrag måste revisorn agera helt fristående från styrelsen och dess arbete.

Funktion

Namn

Telefon

Mandattid

Revisor

Elisabet Kaudern
Plangatan 6B/1101

0703-36 20 18

2023-2024

Revisors-suppleant

Kristian Kjell
Plangatan 1B/1202

0707-86 49 30

2023-2024

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1