> Revisorer

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Tisdagen 2023-01-17

Revisorer fram till föreningsstämman 2023

Publicerat 2022-06-06

Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete.

För att kunna fullgöra sitt uppdrag måste revisorn agera helt fristående från styrelsen och dess arbete.

Funktion

Namn

Telefon

Mandattid

Revisor

Kristian Kjell

Plangatan 1B/1202

0707-864930

2022-2023

Revisors-suppleant

Elisabeth Kaudern
Plangatan 6B/1101

0703-362018

2022-2023

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1