Medlemsinformation

Medlemsinformation

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Styrelsen har ambitionen och målsättningen att hålla medlemmarna/delägarna i bostadsrättsföreningen väl informerade och underättade om vad som händer och sker i föreningen.

Vi skall försöka leva upp till detta genom ...

en informativ och uppdaterad hemsida

informationsblad av olika slag

trapphusinformation

Vi försöker så långt möjligt sprida information via e-post och hemsida. Naturligtvis kommer de medlemmar som saknar digitala möjligheter att få informationen via papper.

Vi skall också vara tydliga med informationen till de personer som står i begrepp att bli medlemmar i vår förening.

Inte minst viktigt är att du i egenskap av delägare/medlem/bostadsrättshavare verkligen tar del av den information som vi försöker förmedla.

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering