> Renovering

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-05-17

OBS!

Trapphusinformation

Renovering
Uppdaterat 2022-07-01

Tag gärna del av informationen från HSB Göteborg innan du går vidare

Bostadsrätt är en boendeform där du tillsammans med övriga medlemmar i föreningen äger hela huset. Det du köper är inte lägenheten i sig utan en andel i föreningen och rätten att bo i din lägenhet.

Anmäl till styrelsen

Om du har för avsikt att renovera din lägenhet är det ett krav  att du informerar styrelsen om planerade åtgärder.

Styrelsen har då möjlighet att informera dig om lägenhetens förutsättningar såsom elledningar, rördragningar och ventilationskanaler samt bärande väggar, konstruktioner m.m.

Ladda ner


Renovering av badrum

Husen är byggda i slutet av 1960-talet, vilket innebär att tätskikten som användes då inte motsvarar dagens krav.

OBSERVERA!

Om badrummet skall renoveras går det inte att anlägga nytt ytskikt (golvmatta eller klinkers) utan att byta golvbrunn. Den gamla golvbrunnen är inte längre godkänd.

Golvbrunnen är föreningens ansvar och då denna byts utgår ett bidrag motsvarande 10 % av gällande prisbasbelopp.

Det är mycket viktigt att arbetet utförs fackmannamässigt och med beaktande av fastställda branschregler.

Ett kvalitetsintyg som visar att arbetet är utfört enligt branschens regler skall kunna uppvisas för att erhålla bidraget.

Kontakta föreningens ordförande för mer information.

Här kan du se vilka branschregler som gäller:

Handdukstorkar och golvvärme

Det är inte godkänt att koppla in en handdukstork på varmvattnet. Styrelsen beslutade 2012 på förekommen anledning att förbjuda inkoppling av handdukstorkar och golvvärme på det "öppna vattensystemet" (VVC).

Du kan läsa om detta i föreningens årsredovisning från 2013 på sidan 5.

Slutet/öppet system - Vad är vad?

Du kan hitta mer information om de olika typerna av vattensystem här.

Renovering av kök

Köksfläkt

När husen byggdes under slutet av 1960-talet fanns det inga köksfläktar utan enbart ett frånluftsdon (hål i väggen) ovanför spisen. Eventuellt befintliga köksfläktar i lägenheten har senare monterats av bostadsrättsinnehavare.

Kolfilterfläkt
Vanligast har det varit med kolfilterläkt som har ett kolfilter som renar luften innan den kommer tillbaka in i lägenheten igen.

Här är det viktigt att befintligt frånluftsdon bibehåller sin funktionalitet, samt att den renade luften absolut inte får tryckas in i ventilationssystemet. 

Alliance lägenhet -10
Det är tillåtet att montera en köksfläkt av typen Alliance lägenhet -10 för anslutning till husets ventilationssystem.

Den har en egen motor samt ett spjäll som ser till så att det alltid finns ett grundflöde när spisfläkten är avslagen, samt att forceringen vid användning är begränsad så att övertryck ej ska uppstå.

Automatiskt reglerspjäll – Sirrus KFS 125
För vanliga utsugsfläktar finns det ett alternativ för anslutning av fläkten till husets ventilationssystem. Detta spjäll monteras i ventilationshålet ovanför spisen och till detta spjäll kan man sedan välja i stort sett vilken spisfläkt som helst på marknaden. Hemligheten är att det alltid finns ett grundflöde (frånluft) när spisfläkten är avslagen. En inbyggd strypning i reglerspjället förhindrar att övertryck uppstår i ventilationssystemet om mycket kraftiga köksfläktar har valts. Tester har visat att maxflödet oavsett fläkt blir ca 50-70 l/s

 

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1