> Renovering

Renovering
Uppdaterat 2021-01-29

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Anmäl till styrelsen

Om du har för avsikt att renovera din lägenhet är det ett krav  att du informerar styrelsen om planerade åtgärder.

Styrelsen har då möjlighet att informera dig om lägenhetens förutsättningar såsom elledningar, rördragningar och ventilationskanaler samt bärande väggar, konstruktioner m.m.

Renovering av badrum

Husen är byggda i slutet av 1960-talet, vilket innebär att tätskikten som användes då inte motsvarar dagens krav.

Om badrummet skall renoveras går det inte att anlägga nytt ytskikt (golvmatta eller klinkers) utan att byta golvbrunn. Den gamla golvbrunnen är inte längre godkänd.

Golvbrunnen är föreningens ansvar och då denna byts utgår ett bidrag motsvarande 10 % av ett prisbasbelopp.

Dock är det viktigt att arbetet utförs fackmannamässigt och med beaktande av fastställda branschregler.

Ett kvalitetsintyg som visar att arbetet är utfört enligt branschens regler skall kunna uppvisas för att erhålla bidraget.

Kontakta föreningens ordförande för mer information.

Här kan du se vilka branschregler som gäller:


Handdukstorkar och golvvärme

Det är inte godkänt att koppla in en handdukstork på varmvattnet. Styrelsen beslutade under 2012 att förbjuda inkoppling av handdukstorkar och golvvärme på det "öppna vattensystemet" (VVC).

Du kan läsa om detta i föreningens årsredovisning från 2013 på sidan 5.

Du kan hitta mer information om de olika typerna av vattensystem här.

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering