> IMD El och vatten

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-06-22

IMD - Individuell mätning o debitering

Brf Alströmer tillämpar sedan 2013-01-01 IMD, vilket står för individuell mätning och debitering av ...


  • EL                     Läs mer!    Uppdaterat 2023-01-10


  • Kallvatten
    Varmvatten      Läs mer!    Uppdaterat 2022-06-06


Det innebär att var och en betalar efter sin egen förbrukning.

Bostadsrättshavaren (brh) kan följa sin förbrukning av el, kall- och varmvatten dag för dag om så önskas.

Detta möjliggörs genom en webbaserad tjänst som tillhandahålls genom Brunata.

Varje brh har en inloggning till sin egen webbsida och kan på sätt följa och även påverka sin egen förbrukning.

Om du saknar inloggningsuppgifter - skicka ett mail till brfalstromer@gmail.com.

Här hittar du information från Alingsås kommun angående vatten.

Så här går debiteringen till

Förbrukningen av vatten och el debiteras med en eftersläpning på fem månader.

Det som förbrukas i augusti, september och oktober debiteras med det faktiska beloppet i januari, februari respektive mars osv.


Vid överlåtelser

Debitering av el och vatten för "eftersläpningen" efter överlåtandet sker automatiskt från HSB.

En förutsättning är dock att HSB får kännedom om den säljarens nya mantalskrivningsadress.

Det är mäklaren som ansvarar för att denna uppgift skrivs in i HSB-portalen i samband med överlåtelsen.

Om inte mäklare används vid lägenhetsförsäljningen är det upp till säljaren att kontakta HSB överlåtelseavdelning för att ordna detta.

Hur mycket vatten förbrukar vi?

Publicerat 2023-01-11

År

m3

Förändring

2016

7 658

+ 4%

2017

7 567

- 1%

2018

7 434

- 2%

2019

 7 377

- 1%

2020

7 592

+ 3%

2021

6 787

- 11%

2022

6 253

- 8%

2023E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1