> Föreningsstämmor

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-05-17

OBS!

Trapphusinformation

Föreningsstämmor Brf Alströmer

Sidan är föremål för uppdatering, varför handlingarna för 2010 och 2011 års föreningsstämmor fortfarande saknas..

Här kan du hitta verksamhetsberättelser för åren 2012-2023.

Tillkommande handlingar publiceras allt eftersom.

Föreningsstämmans motioner för 2019-2023 hittar du här!

Stämman

Verksam-hetsår

Stämmo-handlingar

Protokoll

2010

20092011

20102012

2011

2013

2012

2014

2013

2015

2014

2015 Extra

2015

2016

2015

2017

2016

2018

Extrastämma

2018

2017

2019 Extra vår

2019

2019

2018

2019 Extra höst

2019

2020

2019

2020 Extrastämma

2020

2021

2020

Handlingar

2022

2021

Handlingar

2023

2022

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1