> Att bo i bostadsrätt

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-07-06

Att bo i bostadsrätt

Publicerat 2023-01-17

Allmänt om föreningen, bostaden, stämman och styrelsen

BRF - en ekonomisk förening

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med övriga bostadsrättshavare är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten inklusive alla lägenheter, lokaler och mark.

Rent juridiskt äger alltså inte bostadsrättshavaren ”sin” lägenhet men har däremot nyttjanderätt till lägenheten.

En bostadsrättsförening bedrivs enligt självkostnadsprincipen.

Föreningen behöver inte gå med vinst utan bostadsrättsinnehavarna betalar sin andel av föreningens kostnader via årsavgiften. För att möjliggöra fondavsättningar för framtida reparationer behöver dock föreningen gå med visst överskott.

Verksamhet i bostadsrätten

Huvudregeln i bostadsrättslagen är att en bostadsrätt inte får användas till annat än det ändamål som den är avsedd för. I Brf Alströmer betyder det att lägenheterna ska användas som bostad.

Man får alltså inte bedriva verksamhet i lägenheten. Däremot kan man ha ett eget kontor i sin bostad om det inte medför externa besökare eller andra störningar.

Föreningen godkänner inte att klisterlappar, skyltar eller liknande med företagsnamn monteras på dörrar eller informationstavlor.

Föreningsstämman

Högsta beslutande organ i föreningen är föreningsstämman. Denna brukar hållas i maj månad och alla föreningsmedlemmar är välkomna dit.

Vid föreningsstämman fattas bland annat beslut om godkännande av styrelsens årsredovisning samt ansvarsfrihet för styrelsen.

Vid stämman utses även styrelseledamöter, revisorer samt valberedning.

Genom att vara med och rösta på årsstämman kan du bland annat påverka styrelsens sammansättning. Vilka som är med i styrelsen kan du se på denna hemsida eller på anslagstavlan i entrén.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och förvaltning.

I styrelsen fattas bl.a. beslut om fastighetsunderhåll och ombyggnader, storleken på årsavgifterna, medlemskap och andrahandsuthyrning m.m.

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1