> Styrelsen

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-06-22

Verksamhetsåret 2023-2024

Reviderat 2024-05-11

Styrelsen

Föreningsstämman 2024 beslutade, enligt valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av högst sju ordinarie ledamöter inklusive HSB-ledamoten.

Firmatecknare - två i förening av nedan firmatecknare.

Funktion

Namn

Mandattid

Ordinarie ledamot
Ordförande
Firmatecknare

Arne Hjelte

Plangatan 5B/1001

2024-2025

Ordinarie ledamot

David Myhre

Plangatan 2A/1001

2024-2025


Ordinarie ledamot
Sekreterare

Firmatecknare

Erik Jalsborn

Plangatan 6A/1101

2023-2025

Ordinarie ledamot

Jennie Andersson
Plangatan 1A/1002

2024-2026

Ordinarie ledamot

Kristian Kjell
Plangatan 3A/1202

2024-2026

Ordinarie ledamot
Firmatecknare

Andreas Elmeljung
Plangatan 8A/1002

2023-2025

Av HSB utsedd ledamot

Bo Lind

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1