> Styrelsen

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Kalender

Torsdag 5/11
kl 10, 13, 17 och 19

Informationsmöten i Hillsalen om avbrutet påbyggnadsprojekt

Fredag 6/11-9/11
Extrastämma/post-röstning

Styrelsen

Poströstningsstämman 2020 beslutade att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter inklusive HSB-ledamoten.

Verksamhetsåret 2020-2021

Reviderat 2020-06-13 kl 18.30
Uppdaterad 2020-06-16 kl 14:10

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Funktion

Namn

Telefon

Mandattid

Ordinarie ledamot
Ordförande
Firmatecknare

Agne Bodin

Plangatan 2B/1202

0702-25 23 00

2020-2021
2020-2021

Ordinarie ledamot
V Ordförande

Firmatecknare

Anders Magnusson

Plangatan 1A/1001

0725-33 35 28

2020-2022

Ordinarie ledamot
Sekreterare

Lena Gunnarsson

Plangatan 2A/1202

0703-95 30 12 

2020-2022

Ord ledamot
Firmatecknare

Hans Drevik

Plangatan 4B/1201

0706-23 25 00

2020-2021

Ord ledamot

Ann-Christin Pinola

Plangatan 3D

0729-80 56 09

2020-2022

Ord Ledamot
Firmatecknare

Kjell-Åke Jilderos

Plangatan 6A/1002

0727-14 39 00

2020-2021

Av HSB utsedd ledamot

Bo Lind

0704-91 47 47


Revisorer

Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete. För att kunna fullgöra sitt uppdrag måste revisorn agera helt fristående från styrelsen och dess arbete.

Funktion

Namn

Telefon

Mandattid

Revisor

Lisa Cagner

Plangatan 3D

0322-404 33

2020-2021

Revisorssuppleant

Kristian Kjell

Plangatan 1B

0707-864930

2020-2021

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2020-03-20
kl 11:00

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering