> Styrelsen

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Tisdagen 2023-03-18

Pizzakväll 30/3

Formulär för anmälan

Verksamhetsåret 2022-2023

Reviderat 2022-06-06

Styrelsen

Föreningsstämman 2022 beslutade, enligt valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter inklusive HSB-ledamoten.

Firmatecknare - två i förening av nedan firmatecknare.

Funktion

Namn

Mandattid

Ordinarie ledamot
Ordförande
Firmatecknare

Arne Hjelte

Plangatan 5B/1001

2022-2023

Ordinarie ledamot
V Ordförande

Firmatecknare

Lena Hansson

Plangatan 8A/1201

2022-2023

Ordinarie ledamot
Sekreterare

Firmatecknare

Erik Jalsborn

Plangatan 6A/1101

2021-2023

Ord ledamot
Firmatecknare

Håkan Swerin
Plangatan 1D/1102

2022.2024

Ord Ledamot

Gerd Svenningsson Soko
Plangatan 8B/1203

2022-2024

Ord ledamot

Andreas Elmeljung
Plangatan 8A/1002

2021-2023

Av HSB utsedd ledamot

Bo Lind

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1