> Styrelsen

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Torsdagen 2024-01-23

Verksamhetsåret 2023-2024

Reviderat 2023-05-08

Styrelsen

Föreningsstämman 2023 beslutade, enligt valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av högst sju ordinarie ledamöter inklusive HSB-ledamoten.

Firmatecknare - två i förening av nedan firmatecknare.

Funktion

Namn

Mandattid

Ordinarie ledamot
Ordförande
Firmatecknare

Arne Hjelte

Plangatan 5B/1001

2023-2024

Ordinarie ledamot
V Ordförande

Firmatecknare

Håkan Swerin

Plangatan 1D/1102

2022-2024

Ordinarie ledamot
Sekreterare

Firmatecknare

Erik Jalsborn

Plangatan 6A/1101

2023-2025

Ord ledamot

Monika Källman
Plangatan 2A/1202

2023-2025

Ord ledamot

Gerd Svenningsson Soko
Plangatan 8B/1203

2022-2024

Ord ledamot
Firmatecknare

Andreas Elmeljung
Plangatan 8A/1002

2023-2025

Av HSB utsedd ledamot

Bo Lind

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1