> Styrelsen

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2020-01-17
kl 16:45

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Kalender Våren 2020


Träffpunkt Hill
5/3; 19/3; 2/4; 16/4; 30/4

Styrelsen

Stämman 2019 beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter inklusive HSB-ledamoten.

Funktion

Namn

Telefon

Mandattid

Ordinarie ledamot
Ordförande

Agne Bodin

Plangatan 2B

0702-25 23 00

2019-2021

2019-2020

Ord ledamot
V ordförande

Hans Drevik

Plangatan 4B

0706-23 25 00

2018-2020

Ord ledamot
Sekreterare

Arne Hjelte

Plangatan 5B

0707-49 13 77

2018-2020

Ord ledamot

Maria Malmström

Plangatan 3C

0768-75 17 74

2018-2020

Ord ledamot

Hannu Kärki

Plangatan 1B

0734-19 99 99

2019-2021

Av HSB utsedd ledamot

Bo Lind

0704-91 47 47


Verksamhetsåret 2019-2020

Reviderat 2020-01-17 kl 11:50

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Revisorer

Funktion

Namn

Telefon

Mandattid

Revisor

Lisa Cagner

Plangatan 3D

0322-404 33

2019-2020

Revisorssuppleant

Kristian Kjell

Plangatan 1B

0707-864930

2019-2020

Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete. För att kunna fullgöra sitt uppdrag måste revisorn agera helt fristående från styrelsen och dess arbete.

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering