> Passagesystem

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-07-06

Nyckelsystem - Portlås

Uppdaterad 2022-06-06

Säkerhet

Föreningen installerade 2012 ett skalsystem, vilket innebär att samtliga ytterdörrar (entrédörrar och källardörrar) in till fastigheten är försedda med passagesystem.

För att komma in i fastigheten måste man använda en nyckelbricka. Kvälls- och nattetid mellan kl 21 och 06 måste man även använda en fyrsiffrig pinkod i kombination med nyckelbrickan.

Porttelefon

Entrédörrarna är dessutom försedda med porttelefon och lägenhetsförteckning. Genom porttelefonen kan man nå varje lägenhet och ytterdörren kan även öppnas från lägenheten.

En viktig detalj! Släpp aldrig in någon via porttelefonen innan du med säkerhet vet vem som ringt till din lägenhet

Nyckelbrickor

Varje bostadsrättshavare har från början fått fem st mörkblå nyckelbrickor. Behandla nyckelbrickorna som en nyckel!

Anmäl genast förlust av nyckelbricka till styrelsen via styrelsens mailadress eller via jourtelefonen.

En ny nyckelbricka kostar 300 kr.

Hemtjänsten

Nyckelbrickor till hemtjänst och larmgrupp skall inte delas ut av den enskilde bostadsrättshavaren. Berörda hemtjänstföretag och kommunens hemtjänst har erhållit nyckelbrickor för att, vid behov, användas för föreningens vårdtagare.

Lämna alltså inte ut dina "egna" nyckelbrickor till hemtjänsten etc.

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1