> Passagesystem

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Kalender


Nyckelsystem - Portlås

Säkerhet

Föreningen installerade 2012 ett skalsystem, vilket innebär att samtliga ytterdörrar (entrédörrar och källardörrar) in till fastigheten är försedda med passagesystem.

För att komma in i fastigheten måste man använda en nyckelbricka. Kvälls- och nattetid mellan kl 21 och 06 måste man även använda en fyrsiffrig pinkod i kombination med nyckelbrickan.

Porttelefon

Entrédörrarna är dessutom försedda med porttelefon och lägenhetsförteckning. Genom porttelefonen kan man nå varje lägenhet och ytterdörren kan även öppnas från lägenheten.

En viktig detalj! Släpp aldring in någon via porttelefonen innan du med säkerhet vet vem som ringt till din lägenhet

Nyckelbrickor

Varje bostadsrättshavare har från början fått fem st blå nyckelbrickor. Behandla nyckelbrickorna som en nyckel!

Anmäl genast förlust av nyckelbricka till styrelsen via styrelsens mailadress eller via jourtelefonen.

En ny nyckelbricka kostar 300 kr.

Hemtjänsten

Nyckelbrickor till hemtjänst och larmgrupp skall inte delas ut av den enskilde bostadsrättshavaren. Berörda hemtjänstföretag och kommunens hemtjänst har erhållit nyckelbrickor för att, vid behov, användas för föreningens vårdtagare.

Lämna alltså inte ut dina "egna" nyckelbrickor till hemtjänsten etc.

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering