> Parkeringsövervakning

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-06-22

Securitas

Uppdaterad 2020-06-06

Avtal med Securitas

Styrelsen har tecknat avtal med Securitas för parkeringsservice med nyttjandesrättsavtal.

Securitas ansvarar även för SMS-parkeringen på P-däcket.

Det innebär att Securitas har möjlighet att bötfälla felparkerade fordon (på gården) eller fordon som inte betalat P-avgiften på parkeringsdäcket.

Det är endast tillåtet att köra in på gården för i- och urlastning. I övrigt skall fordonstrafik på gården i möjligaste mån undvikas.

Kom ihåg att stänga grindarna vid utfart från gården.

Undantagna är företagsfordon som utför tjänster i området
för medlemmar eller föreningen.

Viktigt är dock att företagsfordon parkerar vid gavlarna vid 3A, 4A och 5A. Parkering får naturligtvis inte ske på gräsmattorna.

I enlighet med detta avtal har Securitas satt upp nya skyltar.

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1