> Securitas

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Avtal med Securitas

Publicerad 2017-06-08

Styrelsen har tecknat avtal med Securitas för parkeringsservice med nyttjandesrättsavtal. Det innebär att Securitas har möjlighet att bötfälla felparkerade fordon eller fordon som inte betalat P-avgiften på parkeringsdäcket.

Tänk på att det är endast tillåtet att köra in på gården för i- och urlastning. I övrigt skall fordonstrafik på gården undvikas.

Undantagna är företagsfordon som utför tjänster i området för medlemmar eller föreningen.

Viktigt är dock att parkering skall ske företrädesvis vid gavlarna vid 3A, 4A och 5A. Parkering får naturligtvis inte ske på gräsmattorna.

I enlighet med detta avtal har Securitas satt upp nya skyltar.


Securitas

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering