> Telefoni

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-06-22

Fast telefoni

Reviderad 20170227

Genom vårt avtal med TeleNor har bostadsrättshavaren möjlighet till bredbandstelefoni.

Vårt avtal innebär fri månadsavgift.

Öppningsavgift tillkommer på samtalen.

Kontakta Bredbandsbolagets Kundtjänst om du vill aktivera telefonitjänsten.

020-222 222

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1