> EL

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Kalender


El

Sidan uppdaterad 2020-02-09 kl 23:00

Brf Alströmer köper in el till samtliga lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen. Det innebär att den enskilde bostadsrättshavaren ej kan teckna eget avtal.

Vi hoppas och tror att vi på detta sätta kan förhandla oss fram till bra avtal till gagn för våra medlemmar och hyresgäster.

Varje lägenhet är försedd med en elmätare där man kan se sin dagliga förbrukning. Genom vårt system slipper bostadsrättshavaren (brh) lägenhetsabonnemanget.

Var och en kan också följa sin elförbrukning via webben - MINOWEB, vilket kräver unika inloggningsuppgifter.

Fast elavtal

Styrelsen har gjort en ny elupphandling. Alingsås Energi lämnade i konkurrens med andra elbolag det bästa priset.

Vi har slutit ett nytt femårigt avtal för tiden 2017-2022.

Priset per kWh från och med 2020-01-01 (2019):

1,27 (1,25) kr inkl energiskatt, moms och andra nätavgifter.

Försäljning av el och vatten är inte längre momsfritt varför bosstadsrättsägaren debiteras med moms. Detta påverkar inte slutpriset då grundbeloppet minskats med momssatsen:

1,016 kr + 25% = 1,27 kr


Moms på el och vatten/IMD

Publicerat 2020-09-10 kl 16:45

El och vatten som inte ingår i årsavgiften, och som debiteras efter förbrukning, ska inte längre vara momsfritt. Det är innebörden av ett beslut av Högsta förvaltningsdomstolen som är fastslaget i en dom från 3 december 2019.

Det betyder att el, vatten och andra nyttigheter som debiteras efter individuell mätning ska faktureras med moms.

Den uppmärksamme har noterat att det på hyresavin nu även finns ett momsbelopp.

Men ingen fara - det gör ingen skillnad för dig som bostadsrättsägare, beloppen blir desamma.

Elpriset: 1,016 kr/kwh + moms blir 1,27 kr/kwh

Kallvatten: 28 kr/m3 + moms blir 35 kr/m3

Varmvatten: 68 kr/m3 + moms blir 85 kr/m3


Läs mer om IME av el och vatten!

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering