> EL

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Torsdagen 2023-09-28

Tidigare publicerade notiser finns under  Boendeinformation

El

Sidan uppdaterad 2023-01-01

Brf Alströmer köper in el till samtliga lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen. Det innebär att den enskilde bostadsrättshavaren och lokalhyresegästen ej kan teckna eget avtal.

Vi hoppas och tror att vi på detta sätta kan förhandla oss fram till bra avtal till gagn för våra medlemmar och hyresgäster.

Varje lägenhet är försedd med en elmätare där man kan se sin dagliga förbrukning. Genom vårt system behöver bostadsrättshavaren (brh) inte teckna något särskilt  lägenhets- eller lokalabonnemang.

Den individuella mätningen av el och vatten hanteras av Brunata. Genom Brunata kan den enskilde brh, via inloggning, följa sin dagliga eller totala förbrukning. Detta fungerar dessvärre inte tillfredsställande idag trots ideliga påtryckningar.

Fast elavtal

Styrelsen har gjort en ny elupphandling. Alingsås Energi lämnade i konkurrens med andra elbolag det bästa priset.

Vi har slutit ett nytt treårigt avtal för tiden
211201-241130. Vi betalar 50,79 öre/kWh. Energiskatt och elöverföringssavgift samt moms tillkommer.

Priset per kWh från och med 2023-01-01:
141 öre exkl moms och inkl moms 176,25 öre.

Moms på el och vatten/IMD

Reviderat 2022-06-06

Uppdaterat 2023-01-18

El och vatten som inte ingår i årsavgiften, och som debiteras efter förbrukning, ska inte längre vara momsfritt. Det är innebörden av ett beslut av Högsta förvaltningsdomstolen som är fastslaget i en dom från 3 december 2019.

Det betyder att el, vatten och andra nyttigheter som debiteras efter individuell mätning ska faktureras med moms.

Den uppmärksamme har noterat att det på hyresavin nu även finns ett momsbelopp.

Men ingen fara - det gör ingen skillnad för dig som bostadsrättsägare, beloppen blir desamma.

Elpriset: 141 öre/kWh exkl moms. 176 öre/kWh inkl moms.

Pris på kall- respektive varmvatten som gäller från 230101

Beslut om priset per m3 fattas på styrelsemötet 2023-02-06.

Priset på kall/varmvatten kommer att ändras fr o m 2023-01-01 på grund av aviserade höjningar från kommunen.

Läs mer om IME av el och vatten!

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1