> EL

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet...

Läs mer!

Webbformulär för anmälan till luciafirandet
sön 11/12 kl 17

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad 2022-12-07

El

Sidan uppdaterad 2022-06-06

Brf Alströmer köper in el till samtliga lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen. Det innebär att den enskilde bostadsrättshavaren och lokalhyresegästen ej kan teckna eget avtal.

Vi hoppas och tror att vi på detta sätta kan förhandla oss fram till bra avtal till gagn för våra medlemmar och hyresgäster.

Varje lägenhet är försedd med en elmätare där man kan se sin dagliga förbrukning. Genom vårt system behöver bostadsrättshavaren (brh) inte teckna något särskilt  lägenhetsabonnemang.

Den individuella mätningen av el och vatten hanteras av Brunata. Genom Brunata kan den enskilde brh, via inloggning, följa sin dagliga eller totala förbrukning.

Fast elavtal

Styrelsen har gjort en ny elupphandling. Alingsås Energi lämnade i konkurrens med andra elbolag det bästa priset.

Vi har slutit ett nytt treårigt avtal för tiden
221201-241130.

Priset per kWh från och med 2021-12-01:

1,595 kr inkl energiskatt, moms och andra nätavgifter.

Moms på el och vatten/IMD

Reviderat 2022-06-06

El och vatten som inte ingår i årsavgiften, och som debiteras efter förbrukning, ska inte längre vara momsfritt. Det är innebörden av ett beslut av Högsta förvaltningsdomstolen som är fastslaget i en dom från 3 december 2019.

Det betyder att el, vatten och andra nyttigheter som debiteras efter individuell mätning ska faktureras med moms.

Den uppmärksamme har noterat att det på hyresavin nu även finns ett momsbelopp.

Men ingen fara - det gör ingen skillnad för dig som bostadsrättsägare, beloppen blir desamma.

Elpriset: X

Kallvatten: 33 kr/m3 + moms blir 41,25 kr/m3

Varmvatten: 73,32 kr/m3 + moms blir 91,65 kr/m3


Läs mer om IME av el och vatten!

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1