> Ekonomirutan

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Tisdagen 2023-03-18

Pizzakväll 30/3

Formulär för anmälan

Ekonomirutan

Uppdaterad 2022-08-17

Styrelsen har sedan några år Handelsbanken i Alingsås som långivare.

Vi har fram till årsskiftet 2021-2022 mestadels haft rörliga lån till en mycket fördelaktig ränta.

Nu är läget ett annat. Styrelsen har valt att binda lånen till en fast ränta. Vi har totalt sex lån, varav ett rörligt lån, med olika konverteringsdatum,

Räntan på det rörliga lånet ändras var tredje månad.

Övriga lån har olika bindningstid. I samband med att bindningstiden går ut kan och måste vi räkna med högre räntenivåer såsom läget är just nu.

Du kan se här vilka lån föreningen har för närvarande.

Länk till lånerapporten!

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1