> Ekonomirutan

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Torsdagen 2024-01-23

Ekonomirutan

Uppdaterad 2023-07-31

Styrelsen har sedan några år Handelsbanken i Alingsås som långivare.

Vi har fram till årsskiftet 2021-2022 mestadels haft rörliga lån till en mycket fördelaktig ränta.

Nu är läget ett annat. Styrelsen har valt att binda lånen till en fast ränta. Vi har totalt sex lån.

De olika lånen har olika bindningstid. Räntebetalningar sker varje kvartal. Styrelsen har även valt att pausa amorteringarna.

Däremot har vi kvar amorteringen (50 000 kr/kvartal) på ett av de senast omskrivna lånen.

I samband med att bindningstiden går ut kan och måste vi räkna med högre räntenivåer såsom läget är just nu.

Du kan följa ränteändringarna i lånerapporten genom att klicka på de olika datumen.

Du kan se här vilka lån föreningen har för närvarande.

Länk till lånerapporten!

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1