> Valberedning

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Tisdagen 2023-03-18

Pizzakväll 30/3

Formulär för anmälan

Valberedning fram till årsstämman 2023

Publicerat 2022-06-05

Funktion

Namn

Sammankallande

Agne Bodin
Plangatan 2B/1202

0702-25 23 00

Ledamot

Bo Eriksson
Plangatan 2B/1102

0705-31 93 71

Ledamot

Maria Malmström
Plangatan 3C/1202

0768-75 17 74

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1