> Valberedning

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-05-17

OBS!

Trapphusinformation

Valberedning fram till årsstämman 2024

Publicerat 2023-05-08

Funktion

Namn

Sammankallande

Agne Bodin
Plangatan 2B/1202

0702-25 23 00

Ledamot

Gun-Britt Björkdahl
Plangatan 1A/1202
0727-41 80 30

Ledamot

Henry Thor
Plangatan 6A/1201

0705-82 58 55


E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1