> Valberedning

Valberedning fram till årsstämman 2021

Publicerat/Ändrat 2020-06-13 kl 18:40

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Funktion

Namn

Sammankallande

Karin Nilsson
Plangatan 3A/1001

0709-53 22 95

Ledamot

Bengt Lager
Plangatan 5B/1101

0706-27 69 70

Ledamot

Kenny Frisk
Plangatan 6B/1002

0705-84 41 55

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering