> VVS

VVS

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Avstängningsventiler

I samband med renoveringar eller vid akuta situationer kan behov uppstå att stänga av vattnet och värmen.

I källaren och i andra utrymmen finns avstängningsventiler som är märkta för att stänga av vattnet och värmecirkulationen.

Avstängning skall endast i första hand göras av yrkesmän alternativt styrelsen vid akuta behov.

Här kan du se en lista över avstängningsventilerna, var de sitter och vilken funktion respektive ventil har.

Klicka här för att komma till listan över avstängningsventilerna!

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering