> VVS

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-07-06

VVS

Reviderat 2022-06-06

Avstängningsventiler

I samband med renoveringar eller vid akuta situationer kan behov uppstå att stänga av vattnet och värmen.

I källaren och i andra utrymmen finns avstängningsventiler som är märkta för att stänga av vattnet och värmecirkulationen.

Avstängning skall i första hand göras av yrkesmän alternativt styrelsen vid akuta behov.

Nedan finns en länk för att se en lista över avstängningsventilerna, var de sitter och vilken funktion respektive ventil har.


E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1