> Kontakt

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Du når lättast ansvariga i föreningen/styrelsen på följande sätt:

I normala, ej akuta, situationer:

brfalstromer@gmail.com 


Kontaktformulär


Då medlem ej har tillgång till mail/internet eller vid mer akuta situationer:


0767-01 04 22

Kontakt


    Ö
nskar du komma i kontakt med enskild styrelseledamot eller annan funktionär finns kontaktuppgifter här.Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering