> Hillgaraget

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-07-06

Hillgaraget

Reviderat 2022-06-06

Hillgaraget tillhör HSB Brf Alströmer och drivs av föreningen.

Hillgaraget inrymmer såväl garageplatser som p-platser utan tak samt carportsplatser.

Fordonsplatserna hyrs ut till medlemmar men även till personer som inte bor i området. Vid kösituationer har dock alltid medlemmarna företräde.

Hyran är differentierad för medlemmar i Brf Alströmer respektive externa hyresgäster. Avgiften för externa hyresgäster är dessutom momsbelagd.


Antal platser

  • Garageplatser: 68 st
  • Carportsplatser: 20 st
  • P-platser: 47 stGästplatser/P-automat: 6 st

Garaget är alltid låst och för åtkomst till garaget krävs speciellt kodad nyckelbricka med pinkod alternativt fjärrkontroll.

P-platsen bevakas nattetid genom Securitas försorg.

Elbilsladdning

I Hillgaraget finns det 12 garageplatser som är
försedda med aggregat för laddning av elbilar.

Utöver kostnaden för elförbrukning debiteras
en månadsavgift på 250 kr.

Intresseanmälan fordonsplats

Om du är intresserad av att hyra en fordonsplats kan du med fördel använda formuläret - använd länken >>>>>>>>

Du kan också kontakta föreningen genom att maila till brfalstromer@gmail.com alternativt slå en signal till föreningens mobiltelefon - 0767-01 04 22.

Uppsägning av fordonsplats

Kom ihåg att säga upp fordonsplatsen i god tid. Normalt är det tre månaders uppsägningstid. Om det finns kö till platserna brukar vi göra avsteg från uppsägningstiden.

Skicka ett mail till HSB Brf Alströmer för att säga upp fordonsplatsen!

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1