Avgift Hillgaraget medlemmar

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Söndagen 2024-04-14

Trapphusinformation

Avgifter Hillgaraget

Medlemmar

Typ av p-plats

Årshyra

Månadshyra

Parkeringsplats

2 100 kr

175 kr

Carportsplats

3 072 kr

256 kr

Garageplats

4 200 kr

350 kr
Tillägg för elbilsplats


250 kr

Icke medlemmar

Typ av p-plats

Årshyra

Månadshyra

Parkeringsplats

3 360 kr

280 kr

Carportsplats

4 944 kr

412 kr

Garageplats

6 720 kr

560 kr

Utöver garageavgiften betalar icke medlemmar moms.Tillägg för elbilsplats


250 kr

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1