> Försäkringar*

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-07-06

Försäkringar

Uppdaterat 2023-12-31

Föreningens försäkring

Försäkringsnummer: Komplettering kommer

Föreningen har en fullvärdesförsäkring i Länsförsäkringar i Göteborg från och med 2024. 

Försäkringsvillkoren kommer att publiceras inom kort för den som är intresserad att ta del av dem.

Vår fastighet - Hill 1 - är fullvärdesförsäkrad.

Länkar

  • Publiceras inom kost

Kollektivt bostadsrättstillägg

Försäkringsnummer: Komplettering kommer

Försäkringen omfattar även den kollektiva bostadsrättstilläggs-försäkringen. Du behöver alltså inte teckna någon egen tilläggsförsäkring

Självrisk: x kr / Komplettering kommer

Härigenom garanteras samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten-
och brandskador.

Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna.

Anmälan skada: Info kommer

Hemförsäkring

Den egna hemförsäkringen däremot täcker enbart skador på lösöret, dvs lös inredning som möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lägenheten.

I och med att föreningen tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg räcker det att ha en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg.

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1