> Sophuset

Sophuset - Miljöhuset

Sophusets öppettider

06:00 - 23:00

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Sophuset Brf Alströmer

Tidningscontainer

I anslutning till Hillgaraget finns en tidningscontainer.

Denna töms var 4:e fredag.

I vårt sophus/miljöhus har du möjlighet att lämna många olika s.k. fraktioner:

Sopor

  • Hushållsavfall - gröna plastkärl
  • Komposterbart avfall - bruna platskärl


Återvinning

  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Wellpapp
  • Glas färgat resp ofärgat
  • Batterier
  • Glödlampor

Sop-/Miljöhuset

Publicerat 2020-07-11 kl 18:30

Ett önskemål om ändrade tillgänglighetstider har inkommit till styrelsen. Idag är miljöhuset tillgängligt mellan kl 06-23. Det framförda önskemålet var att öppettiderna skulle ändras till kl 08-21. Det är framför allt när glas slängs som upplevs störande och rent av "väckande".

Styrelsen har efter diskusstion beslutat att behålla de nuvarande tiderna men uppmana folk att slänga framför allt glas på dagen och gärna med stängda dörrar.

Många tänker nog inte på att det hörs så mycket som det gör.

Visa hänsyn alltså är en bra början!

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering

Sophuset, tömningsintervall och ansvar

Publicerat 20170705 kl 16:20

Reviderat 2018-01-22 kl 18:20

Ansvaret för tömningen av våra olika återvinningsfraktioner är Stena Recycling med regionkontor i Borås.

Stena har i sin tur anlitat en lokal entreprenör, Birab.

Härintill ser du tömningsdagarna för respektive fraktion.

Styrelsen är ansvarig för ...

... att sophantering finns för medlemmarna att tillgå. Likaså att vi har fungerande avtal för tömningen. Styrelsens ambition har dock varit högre än nödvändigt då vi inte enbart har hushålls- och kompostavfall utan även alla förekommande fraktioner.

Varje medlem/hyresgäst är ansvarig för ...

... att uppsatta sorteringsregler följs.

Kom ihåg att vika ihop pappersförpackningar innan de slängs i behållaren!

Plastförpackningar - Frågor och svar!

Hur kan vi hantera dessa? Läs gärna mer här!

Sorteringsguide

Publicerad 2017-06-08

Kommunens sorteringsguide för hushållsavfall har delats ut till alla hushåll i hopp om att vi skall bli ännu bättre på att "sopsortera".

Genom att klicka på sorteringsguiden öppnar du en digital upplaga från kommunens hemsida.

Sophusinformation

Publicerat 2016-10-03 kl 21:30

Var lägger vi gamla krukväxter, blomjord och snittblommor?

Det är inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall i kärlet för matavfall, det bruna kärlet.Matavfallet körs till Borås där det rötas och blir fordonsgas.

Rötresten kan användas som jordförbättringsmedel i jordbruket.

Det är alltså inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall i form av grenar, löv, mossa, blomjord, krukväxter och aska i det bruna kärlet då det stör rötningsprocessen.


I vårt område lägger vi blomjord och krukväxter i de gröna kärlen /hushållsavfall/ för brännbart avfall.

Sop-/Miljöhuset

Publicerat 2020-07-11 kl 18:30

Ett önskemål om ändrade tillgänglighetstider har inkommit till styrelsen. Idag är miljöhuset tillgängligt mellan kl 06-23. Det framförda önskemålet var att öppettiderna skulle ändras till kl 08-21. Det är framför allt när glas slängs som upplevs störande och rent av "väckande".

Styrelsen har efter diskusstion beslutat att behålla de nuvarande tiderna men uppmana folk att slänga framför allt glas på dagen och gärna med stängda dörrar.

Många tänker nog inte på att det hörs så mycket som det gör.

Visa hänsyn alltså är en bra början!


Du hittar mer information om sophuset här!