> Sophantering

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-05-17

OBS!

Trapphusinformation

Sophuset - Miljöhuset

Sophusets öppettider 06:00 - 22:00

Sophuset Brf Alströmer

Tidningscontainer

I anslutning till Hillgaraget finns en tidningscontainer.

Denna töms en gång i månaden.

Ny typ av påsar för kompost

Publicerat 2022-10-01

Alingsås kommun går över från plast till papper när det gäller kompostavfall.

Använd plastpåsarna så länge vi har dem.

Nya avfallspåsar i papper kommer att läggas ut i sophuset inom kort.

Glas låter

Tänk på att det låter när man slänger glas. 
Medlemmar uppmanas därför att slänga framförallt glas på dagen och gärna med stängda dörrar.
Kom ihåg att vika ihop pappersförpackningar innan de slängs i behållaren!
Luft tar onödigt mycket plats i behållarna!

I vårt sophus/miljöhus har du möjlighet att lämna många olika s.k. fraktioner:

Sopor

 • Hushållsavfall - gröna plastkärl
 • Komposterbart avfall - bruna platskärl
  Fyll inte påsen för mycket!

Återvinning

 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Wellpapp
 • Glas färgat resp ofärgat
 • Batterier
 • Glödlampor

Plastförpackningar - Frågor och svar!

Hur kan vi hantera dessa? Läs gärna mer här!

Sorteringsguide

Publicerad 2022-08-19

Kommunens sorteringsguide för hushållsavfall har delats ut till alla hushåll i hopp om att vi skall bli ännu bättre på att "sopsortera".

Genom att klicka på sorteringsguiden öppnar du en digital upplaga från kommunens hemsida.

Sophusinformation

Publicerat 2016-10-03 kl 21:30

Var lägger vi gamla krukväxter, blomjord och snittblommor?

Det är inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall i kärlet för matavfall, det bruna kärlet.Matavfallet körs till Borås där det rötas och blir fordonsgas.

Rötresten kan användas som jordförbättringsmedel i jordbruket.

Lägg ej i det bruna kärlet:

Det är alltså inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall i form av grenar, löv, mossa, blomjord, krukväxter och aska i det bruna kärlet då det stör rötningsprocessen.

Lägg i det gröna kärlet:

I vårt område lägger vi blomjord och krukväxter i de gröna kärlen /hushållsavfall/ för brännbart avfall.

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1