> Kabel-TV

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Kalender


TV

Reviderad 2018-10-19

Brf Alströmer har avtal med Telenor som leverantör av bredbands-, TV- och telefonitjänsterna.

TV-singalen sänds till lägenheterna via fastighetens koaxialnät.


  • Kabel-TV/digitalt

genom lägenhetens antennuttag

/utnyttjar husets koaxkabelnät/.

För detta behöver du en HD-box. Läs mer nedan!


  • Kabel-TV/analogt

genom lägenhetens antennuttag. Här kan du endast se TV1, TV2, TV4 samt några andra kanaler.

Inspelningsbar HD-box

Till varje lägenhet hör en inspelningsbar HD-box (inkl fjärrkontroll, kablar och instruktionsbok).

HD-boxen omvandlar analoga signaler till digitala.

HD-boxen har en stor inspelningskapacitet.

Den modell vi har heter STC-ZI3219C och ser ut så här:

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Om du tappat bort instruktionerna till din HD-box kan du hitta en här!

Ny modell av inspelningsbar HD-box

Det kan finnas olika skäl till att HD-boxen byts ut. Vad vi med bestämdhet kan fastslå är att en eventuell ny HD-box enligt vårt avtal med Bredbandsbolaget alltid skall vara inspelningsbar.

Något annat accepterar vi inte.

Däremot kan fabrikat och modell variera.

En av våra nya modeller heter HUMAX C-DIG 2000C/R.

Du kan läsa mer om och hur den fungerar här!*

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering