> Lägenhetsöverlåtelser

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-05-17

OBS!

Trapphusinformation

Viktigt vid lägenhetsöverlåtelser

Uppdaterat 2020-06-06

Säljaren skall ...

 • överlämna fem (5) st nyckelbrickor, numrerade 1-5.
 • överlämna två (2) st nycklar till brevboxen.
 • kontakta Telenor på 020-22 22 22 och säger upp sitt abonnemang både vad avser bredband och TV och i vissa fall även telefoni.
  Information från Telenor hur ni gör med tekniksakerna.
 • ska se till att de källarförråd som hör till lägenheten ska vara tömda och urstädade.

   Bostadsrättsföreningen ...

   • ansvarar för att överlåtelsen anmäls till Brunata, som ansvarar för insamlingen av förbrukningsdata av el och vatten.
    Brunata skickar en inloggningskod till ny bostadsrättshavare.
   • har ingen kontroll över antalet nycklar till lägenheten.

   Köparen ...

   • kontaktar Telenor på 020-22 22 22 för att teckna nytt abonnemang för bredband och TV.
    Välj alternativet "ny kund" i växeln!
   • får ny utrustning från Telenor, bredbandsrouter och HD-spelare.
   • skall inte få några tillkommande avgifter på grund av den nya utrustningen.
   • får via mail eller brev inloggningsuppgifter till Brunata för att kunna följa upp el- och vattenförbrukningen.

   "Släpande" förbrukningsavgifter

   • Det är viktigt att säljaren uppger sin nya mantalsskrivningsadress till mäklaren. Mäklaren lägger in denna uppgift i HSB-portalen så att HSB kan skicka "släpande" förbrukningsavgifter till säljaren.


   E-postadress: brfalstromer@gmail.com

   Jourtelefon:
   0767-01 04 22

   HSB Brf Alströmer
   Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

   Organisationsnummer: 764000-0811
   Fastighetsbeteckning: Hill 1