> Fönster

Våra fönster

Publicerat 2018-03-12 kl 09:30

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Fönsterprojekt 2017-18

Under tiden oktober 2017 till och med april 2018 genomför föreningen ett fönsterprojekt, vilket innebär att samtliga lägenhetsfönster bytt ut till vridbara 3-glasfönster samt nya balkongdörrar. Det är totalt drygt 1 200 fönster som byts ut till en kostnad av cirka 10 miljoner.

Dessförinnan har lägenheterna som vetter mot Västra Ringgatan försetts med ljudkravsfönster (2016). Fönsterbytet här föranleddes av miljökrav från kommunen.

Val av fönster och montör

Föreningen valde bland flera fönstertillverkare men till slut valde styrelsen, efter den kravspecifikation som tagits fram, H-fönster i Lysekil till fönsterleverantör.

Uppdraget att montera fönstren gick till Precedo AB i Karlsborg.

Solskyddsglas

Vissa av fönstren har solskyddsglas.Det innebär att värmestrålningen minskar med 15-20 % och ljusinsläppet minskar med 5%. Burspråksfönstren i söder, öster och väster har samt sovrumsfönster i soliga lägen har försetts med solskyddsglas.

Lågt U-värde

De nya fönstren är bättre isolerade, såväl själva glasrutan som isoleringen mellan vägg och karm.

De nya fönstren har ett lägre U-värde jämfört med de gamla fönstren, vilket förhoppningsvis kommer att märkas på värmeförbrukningen framöver.

U-värdet avser hela fönstret och inte bara glaset. Riktvärde vid fönsterbyte är att de nya fönstren i genomsnitt har ett U-värde kring 1,1  (W/m2 °C). Fönsterglaset har ett U-värde på ca 0,7-0,8, vilket kan medföra kondens på utsidan vid vissa väderlekstyper. Balkongdörrarna har ett U-värde på 1,2.

Imma kan bildas

En nackdel med detta låga U-värde kan vara att det lättare kan bildas imma på utsidan av fönstret vid kallt och fuktigt väder. Utvändig kondens är inte skadligt utan är bara ett bevis på att fönstret är energisnålt och det brukar försvinna under förmiddagen.

Värme transporteras från varmt till kallt och desto större skillnad det är i temperatur desto mer värme transporteras. Fönstrets U-värde (W/m2 °C) anger hur mycket värme som transporteras från den varma sidan till den kalla. Ett lågt U-värde ger låga värmeförluster.

Lättare att vädra

De nya fönstren innebär att det blir lättare att vädra snabbt och effektivt. Då våra element är försedda med smartventiler är det viktigt att skruva ner radiatorventilen till * vid vädring vintertid. Vid 0 är termostaten helt stängd.

Läs igenom underhållsanvisningen och kolla att era fönster fungerar fullt ut. Öppna fönstren helt och kolla att fönsterspärren fungerar.

Om något inte fungerar - kontakta styrelsen genom att skicka ett mail til brfalstromer@gmail.com .

Underhållsanvisning för H-fönster


Här kan du läsa mer om radon och radon värden på

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida

Radonrapporten.se

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering