> Fönster

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2024-05-17

OBS!

Trapphusinformation

Våra fönster

Publicerat 2018-03-12 kl 09:30

Fönsterprojekt 2017-18
Text reviderad 2022-06-06

Under tiden oktober 2017 till och med april 2018 genomförde föreningen ett fönsterprojekt, vilket innebär att samtliga lägenhetsfönster byttes ut till vridbara 3-glasfönster samt nya balkongdörrar. Det är totalt drygt 1 200 fönster som bybyttes till en kostnad av cirka 10 miljoner kronor.

Dessförinnan har lägenheterna som vetter mot Västra Ringgatan (Plangatan 1ABC) försetts med ljudkravsfönster (2016). Fönsterbytet här föranleddes av miljökrav från kommunen.

Val av fönster och montör

Föreningen valde bland flera fönstertillverkare men till slut valde styrelsen, efter den kravspecifikation som tagits fram, H-fönster i Lysekil till fönsterleverantör.

Uppdraget att montera fönstren gick till Precedo AB i Karlsborg.

Solskyddsglas

Vissa av fönstren har solskyddsglas. Det innebär att värmestrålningen minskar med 15-20 % och ljusinsläppet minskar med 5%.

Burspråksfönstren i söder, öster och väster har samt sovrumsfönster i soliga lägen har försetts med solskyddsglas.

Lågt U-värde

De nya fönstren är bättre isolerade, såväl själva glasrutan som isoleringen mellan vägg och karm.

De nya fönstren har ett lägre U-värde jämfört med de gamla fönstren, vilket förhoppningsvis kommer att märkas på värmeförbrukningen framöver.

U-värdet avser hela fönstret och inte bara glaset. Riktvärde vid fönsterbyte är att de nya fönstren i genomsnitt har ett U-värde kring 1,1  (W/m2 °C).

Fönsterglaset har ett U-värde på ca 0,7-0,8, vilket kan medföra kondens på utsidan vid vissa väderlekstyper.

Balkongdörrarna har ett U-värde på 1,2.

Imma kan bildas

En nackdel med detta låga U-värde kan vara att det lättare kan bildas imma på utsidan av fönstret vid kallt och fuktigt väder. Utvändig kondens är inte skadligt utan är bara ett bevis på att fönstret är energisnålt och det brukar försvinna under förmiddagen.

Värme transporteras från varmt till kallt och desto större skillnad det är i temperatur desto mer värme transporteras. Fönstrets U-värde (W/m2 °C) anger hur mycket värme som transporteras från den varma sidan till den kalla. Ett lågt U-värde ger låga värmeförluster.

Lättare att vädra - termostaten!!!

De nya fönstren innebär att det blir lättare att vädra snabbt och effektivt.

Då våra element är försedda med smartventiler är det viktigt att skruva ner radiatorventilen till * vid vädring vintertid. Vid 0 är termostaten helt stängd.

Läs igenom underhållsanvisningen och kolla att era fönster fungerar fullt ut. Öppna fönstren helt och kolla att fönsterspärren fungerar.

Om något inte fungerar - kontakta styrelsen genom att skicka ett mail til brfalstromer@gmail.com.

Underhållsanvisning för H-fönster


E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1