2023 Föreningsstämman

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Tisdagen 2023-06-04

Tidigare publicerade notiser finns under  Boendeinformation

Föreningsstämman 2023

Torsdagen den 4 maj kl. 18:00
Hillsalen


Årsredovisningen inkl sammanställning över inkomna motioner delades ut till samtliga medlemmar 2023-04-19.

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1