Stadgar 2023

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Fredagen 2023-11-29

Nya stadgar 2023

Publicerat 2023-11-08

Bostadsrättslagen har ändrats på flera punkter, vilket påverkar våra nuvarande stadgar. Våra nu gällande stadgar hittar du på föreningens hemsida.

Våra stadgar måste ändras på grund av att framför allt skrivningarna i bostadsrättslagen ändrats. Utöver detta finns det några lokala tillägg.

Styrelsen har tagit fram två dokument där ändringarna framgår.

I dokument A har ändringarna arbetats in. Blå genomstruken text skall tas bort och gulmarkerad text ska tillföras stadgarna.

Dokument B är som stadgarna kommer att se ut när ändringarna är genomförda.


E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1