Boendeinformation

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22


Det goda boendet...

Läs mer!

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad
Söndagen 2024-04-14

Trapphusinformation

Boendeinformation

Styrelsen har ambitionen och målsättningen att hålla medlemmarna/delägarna i bostadsrättsföreningen väl informerade och underrättade om vad som händer och sker i föreningen.

Vi skall försöka leva upp till detta genom ...

  • en informativ och uppdaterad hemsida
  • informationsblad av olika slag
  • trapphusinformation

Vi försöker så långt möjligt sprida information via e-post och hemsida. Naturligtvis kommer de medlemmar som saknar digitala möjligheter att få informationen via papper.

Vi skall också vara tydliga med informationen till de personer som står i begrepp att bli medlemmar i vår förening.

Inte minst viktigt är att du i egenskap av delägare/medlem/bostadsrättshavare verkligen tar del av den information som vi försöker förmedla.

Det är inte en uppmaning utan närmast en skyldighet.

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1