2020 BO-revision

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Uppdatera hemsidan genom att trycka på 

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2020-03-20
kl 11:00

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Kalender


Krav på styrelsen - frågor med anledning av årsredovisningen

Publicerat 2020-05-30 kl 14:15

Reviderat 2020-06-09 kl 18:35


Två av föreningens medlemmar - Catarina Hemberg och Eva-Christin Stenport - har framfört krav på att alla deras frågeställningar skall skickas till föreningens auktoriserade revisor.

Lagen om ekonomiska föreningar 6 kap, 30-32§§ åberopas.


Anledningen till deras krav är deras uppfattning att styrelsen inte svarar på deras frågor ställda i motioner eller med anledning av årsredovisningen.


Styrelsen har i möjligaste mån och efter bästa förmåga svarat på mail. Motionshäftet har delats ut och av det framgår styrelsens svar och förslag till stämmobeslut. Alla de frågor som finns i "motionerna" får besvaras inför och på extrastämman senare i år då motionerna kommer att behandlas.

Detta räcker inte enligt frågeställarna.


Styrelsen kommer nu, efter krav från ovanstående medlemmar, att vidarebefordra samtliga mail med frågeställningar knutna till motioner och/eller årsredovisningen till BO-revision för ställningstagande och klargörande enligt lagen.

För utfört arbete kommer BO-revision att debitera föreningen för utfört arbete med anledning av detta krav.

Yttrande från BO-revision

Publicerat 2020-06-09 kl 18:30

Med anledning av framfört krav på styrelsen enligt Lagen om ekonomiska föreningar har nu BO-revision yttrat sig.

Utdrag ur yttrandet:

Jag kan inte utifrån min genomförda granskning enligt ovan finna att den begärda upplysningen leder till någon ändring av tidigare avgiven revisionsberättelse.
Jag har även granskat om styrelsen utifrån materialet och bestämmelserna ovan handlat i strid med föreningens stadgar, bostadsrättslagen, LEF samt givet den aktuella tidpunkten även Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (Lag 2020:198). Jag kan utifrån detta inte finna skäl till erinran mot styrelsen utifrån min utförda granskning.


Här kan du läsa yttrandet i sin helhet!


Kostnaden för BO-revisions granskning kommer att publiceras så snart fakturan kommit föreningen till del.

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering