> IMD El och vatten

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Väder Alingsås

IMD - Individuell mätning o debitering

Brf Alströmer tillämpar sedan 2013-01-01 IMD, vilket står för individuell mätning och debitering av ...


Det innebär helt enkelt att var och en betalar efter sin egen förbrukning.

Bostadsrättshavaren (brh) kan följa sin förbrukning av el, kall- och varmvatten dag för dag om så önskas.

Detta möjliggörs genom en webbaserad tjänst som tillhandahålls genom MINOL. Varje brh har en inloggning till sin egen webbsida och kan på sätt följa och även påverka sin egen förbrukning.

Om du saknar inloggningsuppgifter - skicka ett mail till brfalstromer@gmail.com.

Här kan du logga in på minowebben!

Så här går debiteringen till

Förbrukningen av vatten och el debiteras med en eftersläpning på fem månader.

Det som förbrukas i augusti, september och oktober debiteras med det faktiska beloppet i januari, februari respektive mars osv.

Vid överlåtelser

Debitering av el och vatten efter överlåtandet sker automatiskt från HSB.

En förutsättning är dock att HSB får kännedom om den säljarens nya mantalskrivningsadress.

Det är mäklaren som ansvarar för att denna uppgift skrivs in i HSB-portalen i samband med överlåtelsen.

Om inte mäklare används vid lägenhetsförsäljningen är det upp till säljaren att kontakta HSB överlåtelseavdelning för att ordna detta.

2019-11-25
Budget- och styrelsemöte för fastställande av av budget och bl.a. månadsavgift för 2020

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2019-10-13 KL 23:00

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering