Brf Alströmer

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Aktuell information

Viktigt om försäkringar - Nytt!

Publicerat 2019-07-06 kl 12:05
REviderat 2019-09-12 kl 19:00

Här hittar du information om föreningens försäkring!


SMS-grupper

Publicerat 2019-09-09 kl 11:00

Styrelsen har skapat s.k. SMS-grupper för att vid behov snabbt kunna nå varje bostadsrättshavare med information. 

Har du inte fått något SMS under den senaste tiden har vi troligen inte tillgång till ditt mobiltelefonnummer.

Missa ingen information när du bäst behöver den - meddela styrelsen ditt mobiltelefonnummer via mail till brfalstromer@gmail.com.

Lägesrapport påbyggnadsprojektet

Publicerat 2019-09-08 kl 17:30

Sernekes styrelse hade styrelsemöte i slutet av augusti varefter de meddelade att Serneke var intresserade av genomföra projektet med en påbyggnad/installation av hissar.

Däremot framförde Sernekes styrelse via Ola Serneke några ytterligare punkter som skulle läggas till i avtalet.

Framför allt en av punkterna är styrelsen mycket tveksam till. Brf-styrelsen har inte haft möjlighet att samlat ta ställning till dessa punkter och vad det skulle innebära för föreningen.

Vi återkommer naturligtvis med mer information så fort vi har något nytt att berätta.

Husbilsparkering på gården

Publicerat 2019-09-08 kl 17:30

Sedan några dagar står en husbil parkerad på gården vid gaveln 3A. Den står där inte utan anledning och bostadsrättshavaren har fått särskilt tillstånd av styrelsen att ha sin husbil parkerad där.

Styrelsen har fått in ett anonymt brev med anledning av husbilsparkeringen.

Om brevet hade varit undertecknat med namn hade vi kunnat informera brevskrivaren om skälen. Styrelsen kan här och nu bara informera om att det finns synnerliga skäl för ett parkeringstillstånd på gården.

Vi ser gärna att brev ställda till styrelsen är undertecknade med namn så att vi på ett korrekt sätt kan bemöta synpunkter och besvara ställda frågor.

Styrelsen

Träffpunkt Hill

Publicerat 2019-09-04 kl 11:25

Måndagen den 16 september kl 13-15
Hillsalen

Vad händer då? Jo, QUIZ!

 • Träffpunkt Hill äger rum varannan måndag kl 13-15 i Hillsalen 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12.

Soptömning

Publicerat 2019-08-09 kl 17:30
Reviderat 2019-09-04- kl 11:25

I fortsättningen kommer tömning av återvinningskärlen (förpackningar, plast glas och metall att ske på fredagar.

Wellpapp hämtas även fortsättningsvis på tisdagar.

Hushållskärlen (gröna) och kompostkärlen (bruna) töms på onsdagar.

Lika viktigt som alltid! Pressa ur luften ur förpackningarna!

Lediga förråd att hyra

Publicerat 2019-07-06 kl 10:15
Reviderad 2019-08-04 kl 21:00

Det finns just nu två lediga förråd att hyra om du skulle behöva:

 • Två s.k. soprumsförråd på 3 m2

Om du är intresserad skicka ett mail till brfalstromer@gmail.com så kontaktar vi dig.

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Väder Alingsås

Njut av hösten!

Kalender 2019


 • 2019-09-16
  kl13-15
  Träffpunkt Hill
  Quiz
 • 2019-09-23
  Styrelsemöte

Nya stadgar 2018

Antagna av förenings-stämman 2018-05-08

Här finns stadgarna!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2019-07-17 kl 22:42

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Bredbandsavtal

Publicerat 2016-08-18 kl 23:50

Reviderat 2018-07-08 kl 23:25

Styrelsen har avtal med TeleNor ang bredband och TV.

Läs mer!

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Säkerhet

Här kan du läsa om vårt passagesystem.

Handdusktork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering