Brf Alströmer

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Väder Alingsås

Trevlig sommar!

Aktuell information

Träffpunkt Hill

Publicerat 2019-08-11 kl 10:10

Måndagen den 19 augusti kl 13:00-15:00 är det dags för KORTSPEL. Vi spelar whist, poker, kasino eller kanasta. Vill du lära dig ett nytt kortspel är det bara att haka på. Du kanske har något trevligt spel att lära ut. 

Vill man bara sitta och prata och fika går det också bra.

Kaffe finns på plats men tilltugg och ev. mjölk tar du med själv. Någon föranmälan behövs ej.

Väl mött!

Karin Axelsson, 6A

Soptömning

Publicerat 2019-08-09 kl 17:30

I fortsättningen kommer tömning av återvinningskärlen (förpackningar, wellpapp, plast glas och metall att ske på fredagar.

Hushållskärlen (gröna) och kompostkärlen (bruna) kommer fortsättningsvis att tömmas på onsdagar.

Träffpunkt Hill   -   Enkät

Publicerat 2019-06-04 kl 14:15

Ändrat 2019-06-22 kl 10:30

Glädjande!

Rolfs inbjudan ang social kommitté samlade inte mindre än nio personer.

Sociala kommitténs plan är följande::

 • träffar varannan måndag kl 13-15 i Hillsalen med början 5/8.
  Därefter 19/8, 2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12.
 • tonvikt på möten och kontakter med inslag av av olika program och aktiviteter
 • enkät för att pejla medlemmarnas förslag. 
  Tacksam för svar före 1 augusti.
 • målgrupp tillsvidare: personer som är daglediga
 • träffarna skall vara enkla att genomföra


Här är länken till enkäten!

Inbjudan till träff 1 och 2 >>>>

Viktigt om försäkringar - Nytt!

Publicerat 2019-07-06 kl 12:05

Här hittar du information om försäkringar!

Kontroll av nyckelbrickor

Publicerat 2019-07-04 kl 22:45

Våra nyckelbrickor som går till våra entréer, källarentréer och garaget är en värdehandling i likhet med våra nycklar till våra lägenheter.

Varje bostadsrättshavare disponerar fem st blåa nyckelbrickor numrerade 1-5.

Det är viktigt att var och en har koll på sina nyckelbrickor.

Har du koll på dina?

Om så inte är fallet måste vi spärra de nyckelbrickor som är utom kontroll. Om nyckelbrickor förkommit måste nya beställas.

Vänligen svara på detta webbformulär senast 28 juli!

Lediga förråd att hyra

Publicerat 2019-07-06 kl 10:15
Reviderad 2019-08-04 kl 21:00

Det finns just nu två lediga förråd att hyra om du skulle behöva:

 • Två s.k. soprumsförråd på 3 m2

Om du är intresserad skicka ett mail till brfalstromer@gmail.com så kontaktar vi dig.

Lägesrapport påbyggnadsprojektet

Publicerat 2019-07-04 kl 14:40

Styrelsen hade den 24 juni ett möte med Serneke där avtalet mellan Brf och Serneke gicks igenom.

Parterna är till största delen överens om avtalets utformning med de ekonomiska villkor som stämman beslutat om.

Frågan om Serneke åtar sig byggnationen av 4:e våning och installation av hissar avgörs av Sernekes styrelse i början av augusti.

Det mesta talar för att Serneke kommer att godkänna projektet, men man kan aldrig vara 100% säker innan beslutet är fattat.

Därefter vidtar en bygglovsprocess, som i Alingsås kommun brukar ta sin tid.

En prognos i dagsläget är att byggnationen kan påbörjas tidigast hösten 2020 efter sommarsemestrarna.

Renovering av omsorgslokalen

Publicerat 2019-07-02 kl 14:00

Sedan en tid pågår renoveringen av omsorgslokalen på Östra Vattugränd där kommunen huserat under mer än 20 års tid.

Inom kort kommer en ny hyresgäst - Bräcke Diakoni - att hyra lokalen och där driva barnavårdscentral.

Just nu pågår fönsterbyte - uppgradering till energifönster.

VIKTIG INFORMATION

Publicerat 2019-06-30 kl 18:15

GARAGET

Två ungdomar har idag/eftermiddag observerats kring garaget av en uppmärksam bostadsrättshavare, högst troligt med målet att smita in i garaget då någon passerar och inte ser till att grinden/dörren/porten stängs innan den lämnas utan tillsyn.

Så därför - förvissa er om efter passage att övre grinden/nedre garagedörren och garageporten stängs ordenligt efter din passage.

PORTTELEFONEN

Om någon ringer på din porttelefon - förvissa dig om vem det är innan du trycker på öppnaknappen.

Laddboxarna på plats i garaget

Publicerat 2019-05-30 kl 14:15

Redigerat 2019-06-22 kl 11:15

Nu är laddboxarna på plats och programmerade. Styrelsen kommer på sitt nästa sammanträde att besluta om kostnaderna för att använda laddboxen.

Laddboxarna är monterade på garageplats 1-6. Som tidigare meddelats kan det bli aktuellt med viss omflyttning bland innehavarna.

Varje användare får en specifik "tagg" för att starta laddningen. Förbrukningsdata skickas en gång per månad för att sedan hamna på avin från HSB.

Riktad information kommer att via mail gå ut till innehavare av garageplatser.

Grillning på balkong

Publicerat 2019-04-30 kl 18:30

Visst är det trevligt att grilla på balkongen
eller i trädgården under sommaren.
Risken är dock att rök och matos leder till irritation bland grannarna.

Det finns inget i lagen som förbjuder grillning på balkongen, men styrelsen har fattat ett beslut som du som bostadsrättshavare måste förhålla dig till.

Styrelsen har 2019-04-29 fattat följande beslut angående grillning på balkong.

Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att använda gasol- och kolgrillar på balkongerna. Däremot är det tillåtet att använda en elgrill. Detta kommer att skrivas in i ordnings-reglerna för föreningen.

Styrelsen rekommenderar grillentusiasterna att grilla på någon av gårdsplanerna så stör du inte grannarna med rök och matos.

När grillen väl är ordentligt släckt är det ok att förvara grillen på balkongen, men inte i trapphus.

Kalender 2019


 • 2019-07-28
  Enkät nyckelbricks-kontroll

 • 2019-08-01
  Enkät sociala kommittén


 • 2019-08-19 kl 13-15
  Hillsalen
  Spela kort/Lär dig spela kort

 • 2019-08-26 kl 17:00
  Styrelsemöte

Nya stadgar 2018

Antagna av förenings-stämman 2018-05-08

Här finns stadgarna!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2019-07-17 kl 22:42

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Bredbandsavtal

Publicerat 2016-08-18 kl 23:50

Reviderat 2018-07-08 kl 23:25

Styrelsen har avtal med TeleNor ang bredband och TV.

Läs mer!

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Säkerhet

Här kan du läsa om vårt passagesystem.

Handdusktork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering