> Sophuset

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Väder Alingsås

Sophuset - Miljöhuset

Sophusets öppettider

06:00 - 23:00

Sophuset Brf Alströmer

Tidningscontainer

I anslutning till Hillgaraget finns en tidningscontainer.

Denna töms var 4:e fredag.

I vårt sophus/miljöhus har du möjlighet att lämna många olika s.k. fraktioner:

Sopor

 • Hushållsavfall - gröna plastkärl
 • Komposterbart avfall - bruna platskärl


Återvinning

 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Wellpapp
 • Glas färgat resp ofärgat
 • Batterier
 • Glödlampor

Sophuset, tömningsintervall och ansvar

Publicerat 20170705 kl 16:20

Reviderat 2018-01-22 kl 18:20

Ansvaret för tömningen av våra olika återvinningsfraktioner är Stena Recycling med regionkontor i Borås.

Stena har i sin tur anlitat en lokal entreprenör, Birab.

Härintill ser du tömningsdagarna för respektive fraktion.

Styrelsen är ansvarig för ...

... att sophantering finns för medlemmarna att tillgå. Likaså att vi har fungerande avtal för tömningen. Styrelsens ambition har dock varit högre än nödvändigt då vi inte enbart har hushålls- och kompostavfall utan även alla förekommande fraktioner.

Varje medlem/hyresgäst är ansvarig för ...

... att uppsatta sorteringsregler följs.

Kom ihåg att vika ihop pappersförpackningar innan de slängs i behållaren!

Plastförpackningar - Frågor och svar!

Hur kan vi hantera dessa? Läs gärna mer här!

Sorteringsguide

Publicerad 2017-06-08

Kommunens sorteringsguide för hushållsavfall har delats ut till alla hushåll i hopp om att vi skall bli ännu bättre på att "sopsortera".

Genom att klicka på sorteringsguiden öppnar du en digital upplaga från kommunens hemsida.

Sophusinformation

Publicerat 2016-10-03 kl 21:30

Var lägger vi gamla krukväxter, blomjord och snittblommor?

Det är inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall i kärlet för matavfall, det bruna kärlet.Matavfallet körs till Borås där det rötas och blir fordonsgas.

Rötresten kan användas som jordförbättringsmedel i jordbruket.

Det är alltså inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall i form av grenar, löv, mossa, blomjord, krukväxter och aska i det bruna kärlet då det stör rötningsprocessen.


I vårt område lägger vi blomjord och krukväxter i de gröna kärlen /hushållsavfall/ för brännbart avfall.

Trevlig sommar!

Kalender 2019


 • 2019-08-05 kl 13-15
  Hillsalen
  Karin Axelsson
  "Synvillor - lura ögat"

 • 2019-08-19 kl 13-15
  Hillsalen
  Spela kort/Lär dig spela kort

 • 2019-08-26 kl 17:00
  Styrelsemöte

Nya stadgar 2018

Antagna av förenings-stämman 2018-05-08

Här finns stadgarna!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2019-02-01 kl 17:35

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Bredbandsavtal

Publicerat 2016-08-18 kl 23:50

Reviderat 2018-07-08 kl 23:25

Styrelsen har avtal med TeleNor ang bredband och TV.

Läs mer!

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Säkerhet

Här kan du läsa om vårt passagesystem.

Handdusktork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering