> Securitas

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Avtal med Securitas

Publicerad 2017-06-08

Styrelsen har tecknat avtal med Securitas för parkeringsservice med nyttjandesrättsavtal. Det innebär att Securitas har möjlighet att bötfälla felparkerade fordon eller fordon som inte betalat P-avgiften på parkeringsdäcket.

Tänk på att det är endast tillåtet att köra in på gården för i- och urlastning. I övrigt skall fordonstrafik på gården undvikas.

Undantagna är företagsfordon som utför tjänster i området för medlemmar eller föreningen.

Viktigt är dock att parkering skall ske företrädesvis vid gavlarna vid 3A, 4A och 5A. Parkering får naturligtvis inte ske på gräsmattorna.

I enlighet med detta avtal har Securitas satt upp nya skyltar.


Securitas

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Väder Alingsås

2019-11-25
Budget- och styrelsemöte för fastställande av av budget och bl.a. månadsavgift för 2020

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2019-10-13 KL 23:00

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering