> Styrelsen

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Väder Alingsås

Verksamhetsåret 2019-2020

Reviderat 2019-05-20 kl 23:58

Styrelsen

Stämman 2019 beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter inklusive HSB-ledamoten.

Funktion

Namn

Telefon

Mandattid

Ordförande

Agne Bodin

Plangatan 2B

0702-25 23 00

2017-2019

V ordförande

Hans Drevik

Plangatan 4B

0706-23 25 00

2018-2020

Sekreterare

Arne Hjelte

Plangatan 5B

0707-49 13 77

2018-2020

Ord ledamot

Maria Malmström

Plangatan 3C

0768-75 17 74

2018-2020

Ord ledamot

Hannu Kärki

Plangatan 1B

0734-19 99 99

2017-2019

Av HSB utsedd ledamot

Bo Lind

0704-91 47 47


Revisorer

Funktion

Namn

Telefon

Mandattid

Revisor

Lisa Cagner

Plangatan 3D

0322-404 33

2018-2019

Revisorssuppleant

Kristian Kjell

Plangatan 1B

0707-864930

2018-2019

Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete. För att kunna fullgöra sitt uppdrag måste revisorn agera helt fristående från styrelsen och dess arbete.

2019-11-25
Budget- och styrelsemöte för fastställande av av budget och bl.a. månadsavgift för 2020

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2019-10-13 KL 23:00

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering