> Radon

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Väder Alingsås

Radon

Blåbetong och radon

Våra fastigheter byggdes i slutat av 1960-talet och innehåller mycket blåbetong. Blåbetong avger radon. Blåbetong förbjöds inom byggindustrin 1975.

Radon är ett för människan hälsovådligt ämne.

Styrelsen för HSB Brf Alströmer följer upp radonproblematiken genom olika åtgärder och genomför årligen radonmätningar i ett antal lägenheter.

Under 2012 har föreningen bytt ut samtliga mekaniska frånluftsfläktar, som numer är igång dygnet runt och anpassas efter utomhustemperatur och lufttryck m.m.

God luftväxling

Ventilation är egentligen den enda metod som står till buds i våra fastigheter för att hålla radonhalten på en godkänd nivå.

Detta kräver att man har sina spaltventiler, vädringsluckor, och i de lägenheter som har speciella friskluftsventiler (1:orna), öppna.

Är du mån om inomhusmiljön och din hälsa, se då till att lika mycket luft som sugs ut, kommer in i lägenheten.

Med god vädring får du maximal balans i luftväxlingen och i de flesta fall därigenom klart godkända radonvärden.

Gränsvärdet skall inte överstiga 200 bq/kubikmeter i bostäderna.

Här kan du läsa mer om radon och radon värden på

Njut av hösten!

Kalender 2019


  • 2019-09-16
    kl13-15
    Träffpunkt Hill
    Quiz
  • 2019-09-23
    Styrelsemöte

Nya stadgar 2018

Antagna av förenings-stämman 2018-05-08

Här finns stadgarna!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2019-07-17 kl 22:42

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Bredbandsavtal

Publicerat 2016-08-18 kl 23:50

Reviderat 2018-07-08 kl 23:25

Styrelsen har avtal med TeleNor ang bredband och TV.

Läs mer!

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Säkerhet

Här kan du läsa om vårt passagesystem.

Handdusktork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering