> Värme

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2020-01-17
kl 16:45

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Kalender Våren 2020


Träffpunkt Hill
5/3; 19/3; 2/4; 16/4; 30/4

Värme - Fjärrvärme

Fjärrvärmeförbrukning

HSB Brf Alströmer är ansluten till Alingsås Fjärrvärmenät, vilket innebär att hetvattnet från fjärrvärmenätet används till


  • att värma upp våra fastigheter
  • att förse oss med varmvatten


Vi gjorde under 2017 åt 1 367 Mwh för totalt cirka 1,246 milj kr.

I genomsnitt över året betalade vi 1,05 kr/Mwh och priset per månad varierar från 88 öre/Mwh till 1,75 kr/Mwh.

Då förbrukningen är som lägst /sommarmånaderna/ är Mwh-priset som högst.

Termostater i lägenheterna

I samband med det stora VVS-projeket 2011-2012 bytte föreningen samtliga termostater (MTW).

Termostaterna är anslutna till nya radiatorventiler i elementet.

Termostaterna visar (normalt) värdena 0-7 i reglagefönstret.

Vid 0 är termostaten helt stängd och vid markering 7 skall rumstemperaturen hålla sig till ca 22o.

MTW är en självverkande ställbar termostat anpassad till MMAs ventilsortiment för att ge bästa möjliga rumsreglering.

Inställt värde visas i ett fönster på termosten. MTW har en fördjupningvid siffran 6 för att underlätta för synskadade.

Symbolen * skyddar mot frostskada i exempelvisrum som inte används. Termostaten stänger helt ventilen vid siffran 0.

Stäng termostaten vid vädring!


HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering