> Värme

Värme - Fjärrvärme

Reviderat 2021-01-11 kl 12:30

Fjärrvärmeförbrukning 2015-2020 (pdf-format)

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

HSB Brf Alströmer är ansluten till Alingsås Fjärrvärmenät, vilket innebär att hetvattnet från fjärrvärmenätet används till


  • att värma upp våra fastigheter
  • att förse oss med varmvatten


Under 2019 har vi totalt använt 1 328 Mwh (megawattimmar) till en total kostnad av 1 326 000 kronor. I genomsnitt betalade vi 1,17 kr/kWh inkl moms.

Priset per månad varierar från 88 öre/Mwh till 1,81 kr/Mwh.

Då förbrukningen är som lägst /sommarmånaderna/ är Mwh-priset som högst.

Under 2020 har vi totalt använt 1 269 Mwh (megawattimmar) till en tota kostnad av 1 301 000 kronor. I genomsnitt betalade vi 1,16 kr/kWh inkl moms.

Termostater i lägenheterna

I samband med det stora VVS-projeket 2011-2012 bytte föreningen samtliga termostater (MTW).

Termostaterna är anslutna till nya radiatorventiler i elementet.

Termostaterna visar (normalt) värdena 0-7 i reglagefönstret.

Vid 0 är termostaten helt stängd och vid markering 7 skall rumstemperaturen hålla sig kring ca 22o.

MTW är en självverkande ställbar termostat anpassad till MMAs ventilsortiment för att ge bästa möjliga rumsreglering.

Inställt värde visas i ett fönster på termosten. MTW har en fördjupning vid siffran 6 för att underlätta för synskadade.

Symbolen * skyddar mot frostskada i exempelvisrum som inte används. Termostaten stänger helt ventilen vid siffran 0.

Stäng termostaten vid vädring!


Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering