> Sophusrapport

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Kalender


Rapport från sophuset

Måndag 30 mars kl 16:15

Bild 1

Här skall slängas wellpapp, ej kartonger!

Slång i blå binge - hopvikta!

Bild 2 och 3

Samma plastbinge, samma innehåll före och efter!

Bild 3 hopvikta och utan luft!

1/3 av den vänstra bingen består av luft på grund av dåligt ihopvikta kartonger!

Fredag 15 maj

Persienner och blåbetongrester hör hemma på Bälingen - inte i vårt "sophus":

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Publicerat 2015-03-10 kl 16:20

Radonmätning

Snart är det dags för att plocka ner radondosorna i de lägenheter där vi sedan december genomfört mätningar.

Dosorna skickas på analys och efter några veckor får vi tillbaka analyssvaren.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering