> Felanmälan

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Kalender


Webbformulär för felanmälan


Telefonnummer för felanmälan

HSBs växel

010-442 20 00

och följ instruktionerna


Du kan alltid ringa

Brf Alströmers jourtelefonnummer

0767-01 04 22

för råd och tips!

Felanmälan

Nu kan du enkelt göra felanmälan till HSB om du önskar hjälp från deras fastighetsservice.

Du kan dygnet runt anmäla ett fel genom att använda ett webbformulär som är enkelt att fylla i.

Felanmälan går till fastighetsskötarens på HSB telefon, vilket gör att han/hon direkt kan börja hantera ärendet.

Kom dock ihåg att hjälpen är inte kostnadsfri; någon måste alltid betala en åtgärd, antingen föreningen eller den enskilde bostadsrättshavaren.

Kolla gärna av med styrelsen innan!

Vem som skall betala avgörs av §31 i föreningens stadgar.

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Felanmälan

Publicerat 2020-07-11 kl 18:35

Styrelsen är tacksam för kontakt när det är någonting som inte fungerar, t.ex. släckta lampor, entrédörrar som inte fungerar; sådant som har med fastigheten att göra. Styrelsen kontaktas då via mail eller föreningens journummer (se ovan!)

Vid gränsfall vad gäller avloppsstopp - kontakta alltid styrelsen!

"Eget bekymmer"

När det gäller sådant som ni vill ha hjälp med i lägenheten, d.v.s. "eget bekymmer" kan HSB kontaktas via Felanmälan via HSB.
Fakturering sker då till den enskilde medlemmen.


Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering