> Försäkringar NYTT!

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Försäkringar

Publicerat 2019-07-06 kl 11:45
Reviderad 2019-09-12 kl 19:00

Reviderad 2019-12-12- kl 15:40

Reviderad 2020-05-18 kl 13:40


Föreningens försäkring

Föreningen har tecknat en fullvärdesförsäkring i Moderna Försäkringar för 2020

Vår fastighet - Hill 1 - är fullvärdesförsäkrad.

För att se försäkringens omfattning i sin helhet kan du ta del av försäkringshandlingarna här.

Du kan även studera avtalsvillkoren (K40:2) för föreningens allriskförsäkring.


Kollektivt bostadsrättstillägg - NYTT!!!

Nytt från och med 2020 är att föreningen tecknat ett s.k. kollektivt bostadsrättstillägg i Moderna.

Härigenom garanteras samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador.

Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhets-skadorna.

Avtalsvillkor K402:1 gällande kollektivt bostadsrättstillägg.Hemförsäkring

Den egna hemförsäkringen däremot täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lägenheten.

I och med att föreningen tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg räcker det att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg.


Skadeförsäkring hos Anticimex

Inom ramen för vår försäkring i Moderna ingår försäkring mot sanering av skadedjur och husbockar. Om du skulle drabbas av skadedjur, t.ex. vägglöss, kontaktas styrelsen och därefter Anticimex.

Här når du Anticimex kundtjänst.

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering