> Försäkringar

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås

50 år 2019


Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet...

Läs mer!

Webbformulär för anmälan till luciafirandet
sön 11/12 kl 17

Aktuell information

Hemsidan uppdaterad 2022-12-07

Försäkringar

Uppdaterat 2022-06-06

Föreningens försäkring

Föreningen har tecknat en fullvärdesförsäkring i Moderna Försäkringar för innevarande år.

Vår fastighet - Hill 1 - är fullvärdesförsäkrad.

För att se försäkringens omfattning i sin helhet kan du ta del av försäkringshandlingarna här.

Du kan även studera avtalsvillkoren (K40:2) för föreningens allriskförsäkring.


Kollektivt bostadsrättstillägg - NYTT!!!

Nytt från och med 2020 är att föreningen tecknar ett s.k. kollektivt bostadsrättstillägg i Moderna försäkringar.

Härigenom garanteras samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador.

Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna.

Avtalsvillkor K402:1 gällande kollektivt bostadsrättstillägg.


Hemförsäkring

Den egna hemförsäkringen däremot täcker enbart skador på lösöret, dvs lös inredning som möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lägenheten.

I och med att föreningen tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg räcker det att ha en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg.

Skadeförsäkring hos Anticimex

Inom ramen för vår försäkring i Moderna ingår försäkring mot sanering av skadedjur och husbockar. Om du skulle drabbas av skadedjur, t.ex. vägglöss, kontaktas styrelsen och därefter Anticimex.

Vid behov av medel mot myror kontaktas Anticimex.

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Jourtelefon:
0767-01 04 22

HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1