200526 Påbyggnadsprojektet 1

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Uppdatera hemsidan genom att trycka på 

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2020-03-20
kl 11:00

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Kalender


Status påbyggnadsprojektet

Publicerad 2020-05-26 kl 11:00

Med anledning av ställda frågor om hissar och 4:e våning (kallat påbyggnadsprojektet) vill styrelsen här ge en statusuppdatering för att om möjligt minimera ryktesspridning och upprörda känslor.

Påbyggnadsprojektet är ett stort projekt, vilket innebär omfattande processer på olika plan.

Det hela började med en motion om installation av hissar. Senare tillkom förslaget om att sälja taken till en byggherre som skulle bygga en 4:e våning och installera hissar i 19 trappuppgångar. Hissar från källarplan upp till 4:e våning. Två årsstämmor har fattat beslut i frågan.

Observera att påbyggnadsprojektet framför allt är en finansieringsmodell för att betala hissarna, men innebär även ökade framtida inkomster för föreningen.

Styrelsen har under resans gång handlagt ärendet på det sätt som tidigare redovisats i olika sammanhang. Offertprocesser har genomförts och byggherre har utsetts. Detaljplan har antagits för projektet. Ny ekonomisk plan med nya andelstal (extrastämma hösten 2018) har utarbetats. Dessa delar har kommunicerats såväl skriftligt som digitalt via hemsidan och på möten.

Detta är ett omfattande projekt som kräver noggrannhet vid avtalsformulering i alla dess delar. Styrelsen har tagit hjälp av en advokatfirma specialiserad på byggjuridik och betalningsflöden för att förhindra oväntade överraskningar.

Enbart hissar

Styrelsen har undersökt kostnaderna för att enbart installera hissar. Totalt skulle det innebära en kostnad på 1,7 milj kr + moms för varje hiss. En summa på drygt 40 miljoner kr.

Styrelsen har även inhämtat offert vad det skulle kosta att enbart lägga om taken: 2,7 milj kr + moms, vilket innebär 3,4 miljoner kr.

Dagsläget - Var är vi just nu?

Vi har varit nära att underteckna en överenskommelse men aktuell konjunktursituation gjorde att vi fick gå ett varv till.

Byggherren har genomgått en omorganisation och nu i våras gjordes ett omtag på projektet inom byggherren med nya personer som ansvariga. Beroende på detta insåg vi att enbart ett dokument med en överenskommelse inte räcker till för att reglera och minimera vårt åtagande i projektet.

Mer underlag behövs såsom delar av Totaltentreprenadsavtal, Administrativa föreskrifter, Tillgänglighetsanalys m.m.

Framför allt behövs en deltaljerad beskrivning av betalningsflöden, likviditet och kreditivbehov innan vi kan underteckna något avtal.

Om och när avtal har ingåtts kommer byggherren, som brukligt är, att sätta igång byggprocessen och bland annat söka bygglov.

Vi har fortfarande kravet att kostnaden för föreningen ska vara 10,5 milj kr.

Målsättningen för oss och byggherrens ansvariga är att vi skall nå ett avtal innan sommarsemestern.

Om vi inte kommer fram till ett avtal avbryts samarbetet.

Om arbetet avbryts får föreningen stå för detaljplanekostnaden (ca 800000 kr) som annars byggherren skulle stått för.

Läs mer om arbets- och avtalsläget!

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019