2020 Budget

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Uppdatera hemsidan genom att trycka på 

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2020-03-20
kl 11:00

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Kalender

Budget 2020 fastställd

Publicerat 2019-12-10 kl 23:50

Styrelsen har nu fastställt budgeten för 2020.

Vi kan se tillbaka på ett, ur ekonomisk synvinkel, positivt år 2019. Vi har med oss detta när vi går in i 2020.

 • Styrelsen tror på fortsatta låga räntenivåer under 2020, men har dock tagit höjd för att utan problem kunna möta en mindre räntehöjning.
 • Styrelsen har avsatt 1,4 milj kronor i yttre underhållsfond enligt upprättad underhållsplan. Det blir bland annat översyn och reparation av en del balkongplattor när nu stämman gav besked i balkongfrågan.
 • Styrelsen har vidare fattat beslut om att teckna en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring, vilket innebär att du inte behöver någon privat bostadsrättstilläggsförsäkring. Du kan nu säga upp din bostadsrättsförsäkring, MEN det är viktigt att du har en hemförsäkring.
  Kostnaden för tilläggsförsäkringen ingår i månadsavgiften och syns därför inte på månadsavin.
  Den kollektiva försäkringen tecknas hos
  Moderna.
 • Styrelsen har i budgeten avsatt en del pengar på att ställa i ordning ett styrelse- och mötesrum i den gamla tvättstugan på 3AB
 • Fjärrvärmekostnaderna ökar med 5% under 2020 och med 3% under 2021.
 • Grundavgiften för sophantering ökar med 11%.
 • Parkeringsautomaten kommer att tas bort och ersättas av mobilbetalning via SMS-park.
 • Linjemålning kommer att utföras på garageplanen.
 • Ingen avgiftshöjning
  Trots ovanstående förutsättningar och insatser har styrelsen beslutat att inte höja avgiften för 2020. Det innebär att någon avgiftshöjning inte skett på tio år.


Kommunala avgiftshöjningar

Däremot blir det höjda avgifter på el och vatten, dessa avgifter påverkar inte månadsavgiften då vi har Individuell mätning och debitering (IMD) efter förbrukning.
Endast du kan påverka dessa kostnader genom minskad förbrukning.

 • Kommunen har höjt priset för kallvatten med 23,5% från 28,45 kr till 35 kr/m3.
 • Det innebär att varmvattnet kommer att kosta 85 kr per m3. Att värma upp 1 m3 vatten från tio till femtio grader kostar lite drygt 50 kr. Då har vi utgått från att föreningen betalar i snitt över året 1,26 kr/kWh för fjärrvärmen.
 • Vad gäller elen har kommunen höjt bland annat säkringsavgifterna med 6,7%. För övrigt har vi ett elavtal på ganska låg nivå fram till 2022. Vi behöver dock höja elpriset med två öre till 1,27 kr/kWh.


Arne Hjelte

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019