> Föreningsstämmor

Föreningsstämmor Brf Alströmer

Sidan är föremål för uppdatering, varför handlingarna för 2010 och 2011 års föreningsstämmor fortfarande saknas..

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Här kan du hitta verksamhetsberättelser för åren 2012-2020.

Tillkommande handlingar publiceras allt eftersom.

Underskrivna verksamhetsberättelser i original med namnteckningar finns på HSBs lokalkontor.

Stämman

Verksam-hetsår

Stämmo-handlingar

Protokoll

2010

20092011

20102012

2011

2013

2012

2014

2013

2015

2014

2015 Extra

2015

2016

2015

2017

2016

2018

Extrastämma

2018

2017

2019 Extra vår

2019

2019

2018

2019 Extra höst

2019

2020

2019

2020 Extrastämma

2020

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2021-01-12
kl 12:20

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering