> Sophusrapport

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Kalender 2019


  • 2019-09-16
    kl13-15
    Träffpunkt Hill
    Quiz
  • 2019-09-23
    Styrelsemöte

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Väder Alingsås

Njut av hösten!

Uppdatera hemsidan genom att trycka på 

Rapport från sophuset

Måndag 30 mars kl 16:15

Bild 1

Här skall slängas wellpapp, ej kartonger!

Slång i blå binge - hopvikta!

Bild 2 och 3

Samma plastbinge, samma innehåll före och efter!

Bild 3 hopvikta och utan luft!

1/3 av den vänstra bingen består av luft på grund av dåligt ihopvikta kartonger!

Fredag 15 maj

Persienner och blåbetongrester hör hemma på Bälingen - inte i vårt "sophus":

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Nya stadgar 2018

Antagna av förenings-stämman 2018-05-08

Här finns stadgarna!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2019-07-17 kl 22:42

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Bredbandsavtal

Publicerat 2016-08-18 kl 23:50

Reviderat 2018-07-08 kl 23:25

Styrelsen har avtal med TeleNor ang bredband och TV.

Läs mer!

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Säkerhet

Här kan du läsa om vårt passagesystem.

Handdusktork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Publicerat 2015-03-10 kl 16:20

Radonmätning

Snart är det dags för att plocka ner radondosorna i de lägenheter där vi sedan december genomfört mätningar.

Dosorna skickas på analys och efter några veckor får vi tillbaka analyssvaren.