> Föreningsstämmor

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Väder Alingsås

Föreningsstämmor Brf Alströmer

Sidan är föremål för redigering

Här kan du hitta verksamhetsberättelser för åren 2010-2017.

Nya årsberättelser publiceras allteftersom.

Underskrivna verksamhetsberättelser i original med namnteckningar finns på HSBs lokalkontor.

Sidan är ännu inte helt färdig ännu beträffande länkar m.m., vilket du säkert märkt.

Stämman

Verksam-hetsår

Stämmo-handlingar

Protokoll

2010

20092011

20102012

2011

Dokument

Protokoll

2013

2012

Dokument

Protokoll

2014

2013

Dokument

Protokoll

2015

2014

2015 Extra

2015

2016

2015

2017

2016

2018

Extrastämma

2018

2017

2019 Extra vår

2019

Protokoll

2019

2018

2019 Extra höst

2019

Protokoll

2019-11-25
Budget- och styrelsemöte för fastställande av av budget och bl.a. månadsavgift för 2020

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2019-10-13 KL 23:00

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering